«Ukule» kvinnesykdommer: På tide med handling

Behandling og forbygging av blant annet bekkenproblemer gir god effekt.  Foto: Shutterstock.

Saken oppdateres.

Kunnskapsoppsummeringer fra de siste 20 år konkluderer med at bekkenbunnstrening i svangerskap og etter fødsel er effektivt for å forebygge plager med urinlekkasje. Nyttige måleverktøy og gode spørreskjema for å kartlegge symptombyrde har eksistert i flere tiår. Effekten av tiltak er aller best om man kan identifisere kvinnene som har begynnende plager i svangerskapet eller etter fødsel, og gi god informasjon og veiledet bekkenbunnstrening.

LES OGSÅ: – Det er ikke alltid så kjekt å snakke med andre om dette

For at treningen skal forventes å ha effekt, må treningen være korrekt utført, med optimal intensitet, frekvens, varighet og progresjon. Det er sterke argumenter for at langvarig effekt krever en adferdsendring for å nyttiggjøre seg den nyervervet kunnskapen, styrken og funksjonen. Samtidig vet vi at kun muntlig eller skriftlig informasjon om bekkenbunnstrening har svært liten eller ingen effekt.

Den rutinemessige oppfølgingen av mor etter fødsel er kun begrenset til en anbefalt 6-ukers kontroll hos egen fastlege. Det er mange tema som ideelt sett skal berøres under denne kontrollen. Dessverre er terskelen for å snakke om plager fra underlivet høy, og mange kvinner synes plagene er så intime og skamfulle at de ikke vil dele dem med fastlegen uoppfordret. I 2018 lanserte den amerikanske gynekologiforeningen (ACOG) sine oppdaterte retningslinjer med en anbefaling om å styrke barselomsorgen. «Fjerde trimester» ble introdusert som et eget begrep for å sørge for at mors både fysiske og psykiske helse følges opp etter fødselen. Ufrivillig lekkasje og underlivssmerter er to av temaene som er anbefalt å ta opp på rutinekontrollene i «fjerde trimester».

LES OGSÅ: Hun tvang seg gjennom smertefulle samleier før hun fant ut hva som var galt

Gravide og barselkvinner er sårbare og ønsker det beste for seg selv og barnet sitt. De tråler nettet etter informasjon og det kan være vanskelig å navigere i informasjonsflommen fra influencere med variabelt kunnskapsgrunnlag og gode kunnskapsbaserte råd. Flere ganger siste år har kvinner stått fram i media og etterspurt bedre oppfølging av belastninger eller skader som svangerskapet og fødselen har påført bekkenbunnsmuskulaturen. #bekkensjekken er et eksempel på tiltak kvinner selv har satt i gang for økt fokus på muskelskader som svangerskap og fødsel kan gi.

Det er bra at det øremerkes midler til forskning på kvinners helse. Men det er helt avgjørende at det også bevilges midler til at kunnskapen blir tatt i bruk i dagens praksis i helsetjenesten.

LES OGSÅ: Slik takler kvinner overgangsalderen

Når det gjelder undersøkelse og behandling for å oppnå god funksjon i bekkenbunnens muskler, har fysioterapeuter verdifull kompetanse som bør inngå i svangerskaps- og barselomsorgen. Forebygging og behandling av de «ukule» kvinnesykdommene som inkontinens, fremfall og smerte fra underlivet, kan øke livskvaliteten og funksjonen til mange kvinner betraktelig!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå