Sammen om å ønske partnere med på fødsel

Helseministeren vil gjøre det mulig for partneren å delta på fødselen.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Jeg ønsker å legge til rette for at partnere kan være med på fødselen, også nå som koronapandemien legger begrensninger på livene våre. Å være med på en fødsel er noe av det største vi kan oppleve. En partner er også en god støtte både i graviditeten, under fødselen og i barseltiden. Sykehusene skal forsøke å legge til rette for at partner eller annen nær pårørende kan være til stede gjennom hele denne tiden.

LES OGSÅ: Et hjertesukk fra en blivende pappa

Ingen ønsker at koronaviruset skal få spre seg på fødeavdelingene. Derfor er sykehusene våre nødt til å ha adgangskontroller og andre smitteverntiltak for å redusere smitterisikoen. For at vi på best mulig måte kan sikre en trygg fødsel, samtidig som partneren kan være til stede under og etter fødselen, har jeg gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å undersøke om bruk av antigen-hurtigtester kan redusere faren for smitte.

Vi har to forskjellige hurtigtester. Den ene er PCR-hurtigtest som er svært presis, men som er mer ressurskrevende da testen må innom laboratorium og tar minimum halvannen til to timer å få svar på. Den andre er en såkalt antigen-hurtigtest som tar 15 minutter å få svar på, men som er noe mindre presis enn PCR. Det er altså den siste testen som er mest praktisk og aktuell å ta i bruk som adgangskontroll for partnere ved fødsel sammen med muntlig screening. Denne testen har vi mange av, så det skal ikke stå på tilgangen.

Midtnorsk debatt: Kampen for de «ukule» kvinnesykdommene

Å få oppleve en fødsel beskrives av mange som å være med på et av livets under. Samtidig er både spedbarna og mor i en svært sårbar situasjon. Dersom koronaviruset får innpass på fødeavdelingene, kan det føre til sykdom for pasientene som smittes og deres pårørende, og skape frykt hos de andre på avdelingen. Smitte på føde- og barselavdelinger vil også få svært store følger hvis ansatte blir syke eller må i karantene. I noen situasjoner vil dette kunne føre til at fødeavdelingen må stenge slik at kvinner må føde et annet sted.

Midtnorsk debatt: Sykehusstriden som nekter å dø

Vi går heldigvis mot en tid der stadig flere helsepersonell er vaksinert, og faren for redusert drift og nedstengning blir mindre. Dette vil gjøre det mulig å åpne opp for mer normal tilstedeværelse av partner og andre pårørende på føde- og barselavdelingene. Jeg ser frem til svaret fra Helsedirektoratet og FHI, og håper vi er nær en løsning som kan fungere godt for at partneren eller en annen pårørende skal få kunne være mer til stede under og etter fødsel. Vi er sammen om å ønske at partnere skal få være med på en trygg fødselsopplevelse.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå