De og oss. Distrikt mot sentrale strøk

Innleggsforfatteren er bekymret over at sentralisering og forgubbing av distriktet politiseres.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Sentraliseringen av Norge har vært en klar trend i Norge siden 1800-tallet, ifølge SSB. Den har skutt fart de siste 40–50 årene. Siden 1980 har andelen av befolkningen som bor i kommuner med flere enn 20 000 innbyggere, vokst fra 56 til 70 prosent. Ut fra objektive fakta er det ikke mulig å si at ulike regjeringskonstellasjoner i denne perioden som har klart å iverksette tiltak, som har klart å snu denne trenden.

LES OGSÅ: Skjult sentralisering av verste sort

Urbaniseringen er en sterk global trend. På sykkeltur i distriktet rundt Madrid i Spania for eksempel fikk vi en demonstrasjon av hvordan sentraliseringen har slått inn. Landsbyer var tomme, det satt noen gamle med stokk utenfor husene. Den nederlandske journalisten Geert Mak gjentok i 2014 John Steinbecks lange reise gjennom Amerika i 1960. Steinbecks reise er beskrevet i boka «Travels with Charley». Maks reise er beskrevet i boka «Travels with John Steinbeck».

I løpet av disse 50 årene har det skjedd en enorm urbanisering i statene de kjører gjennom. Mak tegner et portrett av et politisk splittet Amerika, mer sosialt lagdelt og en middelklasse som er i ferd med å synke hen i håpløshet og pessimisme. Trump visste å utnytte det til sin fordel gjennom klassisk populisme – de og oss – men han klarte ikke å gjøre noe politisk.

Les også: Da det gikk galt, brukte ambulansen over to timer på å komme frem

For å hindre sentralisering i Norge har det vært ført en aktiv distriktspolitikk, men tiltakene har ikke vært tilstrekkelig. Ingen regjeringskonstellasjon kan hevde at de har satt inn virkemidler som har stoppet sentraliseringen. For eksempel ble det lagt ned langt flere gårdsbruk i Norge og omdisponert mye mer dyrka jord da Sp satt med landbruksministeren i den rødgrønne regjeringa, enn etter Solberg-regjeringa tok over. Sentraliseringstendensen fortsetter dessverre!

Jeg er overbevist om at det er en felles interesse for alle som bor i Norge, at vi skal ha levedyktige samfunn i både by og distrikt. Det tjener vi på alle. Derfor frykter jeg den politiske debatten som har polarisering som mål. De og oss. Distrikt mot sentrale strøk. Dette kommer det ikke noe godt ut av!

LES OGSÅ: Selvfølgelig er Vedum kandidat

Når det politiske Norge skal drøfte store, vesentlige saker for landet, så som utenrikspolitikk, pensjonssystem, klimasaker, er det en god tradisjon at partiene samles og kommer fram til konsensusbeslutninger som har vært et gode for landet. Sentralisering og avfolking/forgubbing i distriktene er en slik sak. Da er det nødvendig med en grundig og omfattende analyse, og en tverrpolitisk enighet om virkemidler. Denne saken er altfor viktig til at det skal scores lite gjennomtenkte, populistiske poeng på den.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå