Vil vi ofre turmålet Våttakammen for en gondolbane?

Ikke alle er like begeistret for ideen om en gondolbane i Trondheim, ifølge dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Våttabanen er lansert. Initiativtakerne bak ideen ønsker å gjøre Bymarka mer tilgjengelig for byens befolkning. Særlig nevnes eldre og barnefamilier som kan bruke banen som utgangspunkt for videre turer. Våttakammen er et unikt utsiktspunkt i Trondheim, og turen opp dit er allerede i dag svært populær. Det er forståelig, turen er relativt kort og lettgått: 1,5 kilometer langs slyngete sti opp fra Vestoppfarten.

LES MER: Vil bygge gondolbane mellom Ilsvika og Våttakammen

Jeg er selv småbarnsmor, familien min går gjerne turen, og det gjør også min mor i 70-årene. Øvre del av stien er nå så mye benyttet at den har blitt preget av erosjon. Dette kan det være mulig å gjøre noe med uten å lage gondolbane. Initiativtakerne nevner også at Våttakammen kan være et utgangspunkt for videre turer, i stedet for et turmål i seg selv.

Området rundt Våttakammen er bratt, en eneste sti går videre inn i skogen. Vinterstid er det ingen skiløyper eller annen tilrettelegging i dette området, som er preget av nokså urørt skog og våtmarksterreng. Det er med andre ord ikke et stort utfartsområde som åpnes dersom en lager gondolbane til Våttakammen.

LES OGSÅ: Marka bør ikke bare være for de spreke

Det nevnes også som en fordel med gondolbane at dette kan bli en klimanøytral måte å komme seg opp i marka på. I Trondheim er vi så heldig å ha et sentrumsnært markaterreng. En kan starte markaturen via kommunens snarveier allerede i Ila, slik at en fint kommer seg til marka uten dette inngrepet. Dette tilbudet burde selvsagt markedsføres bedre enn i dag.

LES OGSÅ: Slik var ideen da den ble lagt fram i 2017

Har så gondolbane og restaurant en verdi i seg selv? Er dette noe vi vil ofre turmålet Våttakammen for? Gondolbaner brer om seg, i Norge er det bygd nye på steder som Åndalsnes og i Loen. Om turister vil velge Trondheim og Våttakammen framfor disse stedene for gondoltur, vet vi ikke. Å ta gondol i seg selv kan være spennende for barn, unge og eldre. Kanskje et samarbeid med Vassfjellet skisenter kan ha noe for seg her? Der kan et nytt turområde åpnes om noen av heisene kan gå og frakte folk ut i naturen også sommerstid, dette uten naturinngrep.

LES OGSÅ: Dette er det bare å glemme. Bymarka er hellig

Næringslivet virker å ha skjønt verdien av å få folk ut i marka, og tilbyr betydelige midler til gondolbanen. Hva om pengene i stedet går til erosjonssikring og utbedring av eksisterende stier og bedre informasjon om de mulighetene vi allerede har? Det er ikke like fancy, men vil gi mye bedre folkehelse og naturopplevelser for småbarnsfamilier, eldre, og alle andre trondhjemmere.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå