Gåttabanen, Trondheims egen Våttabane!

Arbeiderlaget i Byåsen mener planene om en gondolbane til Våttakamnmen kan bli en turistattraksjon.  Foto: ILLUSTRASJON: COWI/NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN

Saken oppdateres.

Tirsdag 2. mars kl. 12 kjører Midtnorsk debatt gondol-debatt direkte på adressa.no! Følg med!

Byåsen arbeiderlag mener at forslaget om en Våttabane er knallgod. Som både initiativtaker Lindvåg i Ap og andre tar til orde for, kan dette gi tilgang til marka til mange flere enn i dag. Uansett alder, fysiske forutsetninger eller helsetilstand. En god folkehelse og bevaring av marka kan gå hånd i hånd. Byåsen arbeiderlag er svært opptatt av å bevare og forvalte bymarka godt. Hele byen nyter godt av dette området og de muligheter marka gir for rekreasjon og trening.

LES MER: Vil bygge gondolbane mellom Ilsvika og Våttakammen

Byåsen Ap mener at en Våttabane er et fantastisk godt tilskudd til utfart i marka. Det kan være med å gi flere tilgang til marka, flere gode opplevelser, og ikke minst være med å tilføre byen noe i lange tider som både tilreisende og befolkningen kan nyte godt av. Det må likevel ikke gå på bekostninger av de kvaliteter marka har på dette stedet.

Det er ekstremt viktig at dette må være utvikling for å forvalte marka enda bedre enn i dag. Det må føre med seg at tilgjengelighet og utsikt og turområde er minst like tilgjengelig for tradisjonell bruk som før. Dette kan bli Trondheims fløybane. Men en økt bruk må ta vare på et område som må godt vedlikeholdes for høy slitasje ved en slik utvikling.

LES OGSÅ: Marka bør ikke bare være for de spreke


Byåsen arbeiderlag er positiv til et godt tilskudd til byen og utmarka, og til nye reisemål som er enda mer tilgjengelige. Men det må skje hensynsfullt. Byåsen arbeiderlag vil være tydelige på at en slik utbygging ikke skal flytte rød strek eller åpne for utbygging for boliger eller næring i marka, ut over naturlige destinasjoner som har vært tradisjonelt et reisemål i marka.

LES OGSÅ: Slik var ideen da den ble lagt fram i 2017

At Bymarka fremstår så urørt som mulig, har vært og er viktig for de fleste av oss i byen. Bymarka er hele byens arvegull. Den må tas vare på og forvaltes. Marka brukes likevel hardt, og slitasjen en del steder kan være stor. Bymarka bør vi se på som en arv som skal forvaltes. Av og til er det å forvalte arv og viktige kulturminner, nettopp å bruke den godt og drive vedlikehold.

Mange museer har gått denne veien, og Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg er et av mange gode eksempler på at bruk kan øke opplevelser, forståelse og ikke minst evnen og ønske om å vedlikeholde og ta vare på. En Våttabane til Våttakammen trenger ikke bare å gi «Gåttabanen-effekten» for turister. Den kan gjøre at flere får tilgang til marka og byens beste utsiktssted.

Et gondolbane og utsiktssted kan gjøres med inngrep som er store i en anleggsfase, men likevel hensynsfulle. Det viktige må være at skal man utvikle og bevare Bymarka, og gjøre den mer tilgjengelig enn den er i dag. Gjøre den tilgjengelig for folk med utfordringer i å bevege seg, både eldre og unge. I tillegg til at det kan bli et naturlig start eller stoppunkt for mange som bruker marka slik vi har kjent det før.

En Våttabane og utsiktspunkt vil berøre en svært liten del av marka. Men en veldig viktig del, om ikke spesiell viktig del av marka. Kan en slik plass ved Våttakammen med bane være nettopp det marka kan nyte godt av? Ja, ved å åpne for økt bruk, som fører til mer forståelse, ønske om bevaring og ikke minst et ønske om at Bymarka skal være det vi kjenner den som også i framtiden, men bedre ivaretatt og vedlikehold.

LES OGSÅ: Dette er det bare å glemme. Bymarka er hellig

I mange år har Arbeiderpartiet i bystyret og byens befolkning vært svært opptatt av å la Bymarka ligge urørt bak rød strek. Dette har vært viktige prinsipper og ikke minst viktig at man unngår klattvis utbygging ved at streken flyttes gradvis og delvis i flere omganger, og spiser opp marka. Bymarka er hele byens utfartssted, et sted for lek og rekreasjon. Et sted for pusterom og er i koronatider enda viktigere. Vi har i år sett en valfart til marka for å gå på skøyter og ski. Bymarka er et sted hvor trondhjemmer har mange følelser rundt. Bymarka har vært strengt regulert og bevart. Og for ettertiden er det ikke mindre viktig.

Oppdatert 1. mars med navn på de som sitter i styret i Byåsen arbeiderlag: Marit Selfjord (leder), Karen Valbekmo Selvåg (nestleder), John Stene, Nils Arild Nesjan, Anette Ystgård, Ragnhild Grytdal og Torgrim Wårum.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå