Min kjære bekjent – ring meg også!

Selv om vi er unge og tilsynelatende friske, kan vi kjenne på en ensomhet lik de eldste, skriver debattanten fra Sør-Trøndelag bygdeungdomslag.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Som alle har fått med seg, så stengte samfunnet den 12. mars 2020. Vi gikk for første gang inn i en periode med sosial distansering og minimal fysisk kontakt med andre. En slik forandring i hverdagen kommer ikke uten konsekvenser. For selv om sosial distansering er nøkkelen for å bekjempe covid-19, føler stadig flere på ensomhet.

LES OGSÅ: Halvparten av studentene har følt på mer ensomhet

Røde Kors oppgir at én av fire under 25 år sliter psykisk, og at oppfordringen til selvpålagt isolasjon og karantene ikke har hatt noe positiv effekt på unges psykiske helse. Vi i Sør-Trøndelag bygdeungdomslag oppfordrer deg til å ta ekstra godt vare på ungdommene og de unge voksne du har rundt deg i tiden fremover. Vi må ikke glemme ungdommen. For selv om vi er unge og friske, er vi ikke fritatt ensomhet.

Sosial distansering har nå pågått i underkant av et år. Det er med andre ord blitt en del av hverdagen vår. Gjentatte ganger i løpet av én dag møter man på skilt og plakater med de samme innøvde ordene, og med et budskap det norske folk har blitt eksperter på: Hold avstand!

LES OGSÅ: «Vennespleisen» hjalp mot ensomheten

En skal ikke legge skjul på at det er rom for å la de kreative ideene blomstre i slike unntakstilstander, gjerne på digitale kommunikasjonsformer. Det skal med andre ord bare et lite tastetrykk til for å kontakte sine bekjente, siden det ikke er mulighet til fysiske besøk. Vi skal være glad vi har en slik mulighet, og at det er ekstremt lavterskel. Likevel sitter mange alene og kjenner på ensomheten. Ofte skal det ikke mer til enn én telefonsamtale.

I en undersøkelse gjennomført av Røde Kors, kommer det frem at særlig ungdom og unge voksne kjenner på ensomhet. 45 prosent av vår unge befolkning mellom 16–24 år kjenner seg ensomme. Det er særlig denne aldersgruppen som har hatt en drastisk endring i statistikken, som en konsekvens av koronapandemien. Helseminister Bent Høie (H) uttalte til VG at ensomhet er like helseskadelig som å røyke. Røde Kors kommer også med opplysninger om at selvmordsraten i samme aldersgruppe er høyere enn for andre grupper. Dette er ikke statistikk som går over av seg selv, men noe som aktivt må jobbes mot.

Vi i Sør-Trøndelag bygdeungdomslag håper vi nå har fått deg til å tenke på dine ungdommer og unge voksne. Forebyggende tiltak mot ensomhet er å søke kontakt. Selv om vi er unge og tilsynelatende friske, kan vi kjenne på en ensomhet lik de eldste. Så min kjære bekjent, vær så snill å ta kontakt med meg, ring meg også!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå