Korona er ikke den eneste dødelige sykdommen

At noen bruker helseplager mot andre i en debatt, er i enhver sammenheng fullstendig hårreisende. Det beviser at vi enda har en lang vei å gå, skriver debattanten.   Foto: Skjermdump fra NRK Debatten

Saken oppdateres.

Jeg er BI-student og har også verv som HR-ansvarlig for skolens studentorganisasjon, BISO. I dette vervet fungerer jeg blant annet som en støttespiller for medstudenter. Den siste tiden har jeg opplevd at flere oppsøker meg for å prate om personlige saker. Flere sliter med ensomhet og finner det vanskelig å holde seg motivert for studiene. Jeg har også møtt studenter som har utviklet psykiske helseproblemer som følge av en «endeløs» nedstengning.

I kjølvannet av et av historiens mest utfordrende år er det på tide at vi setter mental helse på dagsorden. Det bør nemlig være sentralt i diskusjonen om koronatiltak.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

  Foto: PRIVAT

Det vi så på Debatten på NRK forrige tirsdag, der artisten TIX møtte en Dagbladet-musikkanmelder, tyder på at det fremdeles er et sterkt stigma knyttet til psykiske helseproblemer. Man kan ikke utelukke at dette stigmaet bidrar til å svekke fremgangen i arbeidet med å forebygge disse problemene. Mental helse skal ikke være gjenstand for å sende et stikk til en annen person, og i hvert fall ikke et virkemiddel i en argumentasjon som omhandler et helt annet tema. At noen bruker helseplager mot andre i en debatt, er i enhver sammenheng fullstendig hårreisende. Det beviser at vi enda har en lang vei å gå.

Depresjon og angst kan være alvorlige sykdommer. Selvmord er den nest hyppigste dødsårsaken blant personer mellom 15 og 29 år. WHO estimerer at 800 000 mennesker dør i selvmord hvert år på verdensbasis. Samtidig opplyser de at for hver person som dør i selvmord, har 20 personer gjort et selvmordsforsøk. Ensomhet er én av mange faktorer som kan spille inn.

Ensomhet har i større grad enn noensinne slått ut blant unge mennesker, især studenter. Avlysninger, utsettelser og ødelagte forventninger er repeterende uttrykk. For de fleste av oss unge er ikke korona livsfarlig, men så å si ingen av oss klager. Fordi vi er enige i at tiltakene er nødvendige. Vi ofrer mye i det som er en veldig verdifull tid i livet for å en dag kunne ta tilbake den hverdagen vi normalt kjenner til. Vi skal bidra i dugnaden og holde smittetallene nede. Vi skal hjelpe de sårbare som er genuint truet av pandemien. Men det har sin pris.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Unge mennesker ofrer mer enn hva flere av oss egentlig har kapasitet til. Dagens hjelpetilbud er ikke tilstrekkelig. Estimert ventetid for en time med psykolog er i dag mer enn fem uker. Unntaket er i privat sektor, hvor prisene ikke er forenelige med en students økonomi. Forestill deg å måtte vente i fem uker på behandling dersom du brekker foten eller blir akutt syk med for eksempel nyresvikt. Det er uholdbart. Hvorfor skal psykisk helse være annerledes? Hvorfor ringer ikke denne alarmen like høyt? Hvorfor diskuteres ikke problemet med ventetid?

Koronatiltakene skal være effektive, men for å kunne opprettholde denne effektiviteten på sikt, må det skje en endring. Det er helt essensielt med tilfredsstillende hjelpetilbud for de helseplagene som utløses av koronatiltakene. I dag er det på langt nært tilfredsstillende. Og skal jeg være ærlig, så skremmer det meg minst like mye som korona i seg selv.

Jeg skal understreke at dette innlegget på ingen måte er skrevet for å nedtone viktigheten av koronatiltakene. Blant unge er det en unison enighet om at tiltakene er strengt nødvendige. Men det er på tide å belyse konsekvensene, for de kan være fatale. Korona er ikke den eneste dødelige sykdommen blant oss.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå