Våre rovdyr. Vårt ansvar!

Gaupa er sterkt truet, men fortsatt drives det jakt på rovdyret. Det reagerer innleggsforfatteren sterkt på.  Foto: ROGER AASBACK

Saken oppdateres.

Visste du at gaupa er registrert som sterkt truet på norsk rødliste? Visste du at det likevel er lov å drive hobbyjakt på dette majestetiske kattedyret? Den hensiktsløse jakta foregår gjerne med bruk av store jaktgrupper og mengder med trente hunder. Mange. Med våpen. Mot én. Feigt og uetisk.

LES OGSÅ: Vilt forslag fra Senterungdommen om å utrydde ulven

I kontroversen omkring rovdyrene har media en tendens til å vinkle debatten til fordel for jegere og bønder. Det er heller ikke sjeldent at nyhetssakene mangler vesentlig informasjon. Visste du for eksempel at alle de store rovdyrene i Norge er utrydningstruet? Uteblivelse av slike fakta vitner om at media ikke tar sin informative makt på alvor. Dette er spesielt uheldig da vi vet at det media formidler kan være det eneste publikum har å forholde seg til. På mange måter produseres de regjerende holdningene i samfunnet her.

LES OGSÅ: Her poserer gaupa utenfor vinduet

Gjennom både nasjonale og internasjonale lover har Norge forpliktet seg til å ha bærekraftige bestander av rovdyr. Vi har et spesielt ansvar for den sterkt truede gaupa, men dette ansvaret har landet fraskrevet seg totalt. Og dette på tross av at FNs naturpanel for lengst har meldt om naturkrise. Visste du at kun fire prosent av jordens biomasse er pattedyr? 36 prosent er mennesker og resterende er husdyr i industrien. Burde ikke dette bekymre oss?

LES OGSÅ: Så gaupe i gata på Byåsen: – Oi, det var en stor katt. Men – det er jo ei gaupe!

Organisasjoner som NOAH – for dyrs rettigheter, bruker mye ressurser på å klage på kvoter og anmelder stadig systematisert, vedtatt og totalt hensynsløs dreping av truede dyr. Dette er kapasitet som kunne vært brukt på langt mer konstruktive måter i en verden hvor mange dyr lider.

At frykt styrer menneskelig adferd, er ikke et nytt fenomen. Frykten for rovdyr er en direkte konsekvens av at vi ikke har erfaring med å leve med dem, og dette kan vi med fordel reflektere mer over. La oss ikke glemme at gaupa så godt som var utryddet i Norge store deler av forrige århundre. Når bestanden så øker, skaper dette utfordringer. Disse utfordringene burde vi strebe etter å håndtere.

LES OGSÅ: Blir drapstruet etter å ha deltatt på gaupejakt i Trøndelag

Naturen og dyrene som lever her, er ikke bare verdt å respektere i seg selv – som land har vi også ansvar for å bevare det biologiske artsmangfoldet! Å drepe rovdyr er det stikk motsatte av å ta ansvar. Dagens politikk truer dyrearter til utrydding i et brutalt tempo. Følelsen av skam dekker ikke en brøkdel av hva vi som forpaktere av planeten burde kjenne på. Ta ansvar, Norge. Stopp utryddingspolitikken!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå