Boikott fotball-VM i Qatar

Boikott og mobilisering til boikott er den eneste veien å gå. Vis solidaritet med arbeiderne, boikott fotball VM 2022, skriver debattanten fra LO.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Vi i LO i Trondheim oppfordrer våre medlemsorganisasjoner samt hele Idretts-Norge og alle som elsker fotball, til aktivt å boikotte VM som arrangeres av oljelandet Qatar neste år. Byggingen av fotballstadioner og annen tilhørende infrastruktur som veier, hoteller og andre fasiliteter, har krevd flere tusen liv. Avisa The Guardian har nylig avslørt at siden starten av arbeide med bygging av de nevnte fotballanleggene har det dødd ikke mindre enn 6500 arbeidere på grunn av de harde arbeidsforholdene arbeidsinnvandrere er utsatt for. Disse forholdene har vært kjent i lang tid. De kosmetiske endringene de qatarske myndighetene satte i gang etter sterkt press fra internasjonale aktører, har ikke ført til noen nevneverdig endring for arbeidernes lønns- og arbeidsforhold.

LES LEDEREN: Fotball-VM i Qatar blir en stadig større skam for idretten

LES KRF-HÅBREKKE: Vi trenger å møtes på løkka

Verdens mest populære idretten er ikke verdt alle de tapte liv som er direkte forårsaket av arbeidernes elendige arbeidsforhold. Fagbevegelsen må stå for solidaritet med våre arbeidskamerater hvor hen de befinner seg. Rettferdighet må gå foran prestisje og profitt.

Allerede i juni 2015 deltok LO i Trondheim i en stor mønstring i regi av Arbeidsmandsforbundet på Lerkendal, med fokus på informasjon og bevisstgjøring av medlemmene og befolkningen for øvrig om situasjon for arbeidsinnvandrere i Qatar. Sammen med press fra andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, har noe av kampanjene virket, men det er ikke nok.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Qatarske myndigheter og arbeidsgivere har for eksempel inngått en avtale med ILO for samarbeid om nødvendige forbedringer i arbeidsforholdene og etablering av komiteer som skulle følge opp arbeidet. I 2017 ble det for første gang etablert et ILO kontor i Qatar. Myndighetene har også lovet å reformere ‘Kafala-systemet’, en ordning som gir en arbeidsgiver eller en arbeidsformidler råderett over arbeidsinnvandrernes opphold, liv og mobilitet. Det er dokumentert at systemet har blitt misbrukt i stort omfang. Reformen utelukker de sektorene der lavstatusyrker er i en ekstremt prekær situasjon, eksempelvis de som ansettes som hushjelp (175 000 hushjelp jobber for qatarske husholdninger) som jobber under mildt sagt slavelignende forhold, uten grunnleggende rettigheter.

Presset har også tvunget Qatar til signering av et par arbeidsrelaterte menneskerettighetskonvensjoner, men landet har reservert seg mot arbeidernes rett til å organisere seg. Qatar er et superrikt oljeland som er fullstendig avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Av de to millioner gjestearbeidere Qatar har til enhver tid, behandles brorparten av disse som slaver. Det har ført til enorme dødsfall. Det er ikke akseptabelt.

Boikott og mobilisering til boikott er den eneste veien å gå. Vis solidaritet med arbeiderne, boikott fotball VM 2022.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå