Innlegget dedikeres til Nye Veier Trøndelag. Respekt er et fint ord

Saken oppdateres.

Det er ikke vokabularet det står på i Nye Veiers etiske retningslinjer, ordforståelsen er heller tvilsom. Siden Nye Veier liker å pynte sine retningslinjer med fine ord som «Respekt og likeverd», synes bygdas grunneiere det er på tide med en oppfriskning hva angår overføringen fra teori til praksis. Å forklare hva begrepet respekt innebærer, virker som en uendelig oppgave, det vil derfor være langt enklere å fortelle litt om hva respekt ikke er.

Respekt er ikke å bli oppringt klokken 9 og få beskjed om at nabolaget ditt skal jevnes med jorden og at du kan delta på et informasjonsmøte klokken 18 samme dag. Da kan man for første gang takke koronapandemien for at nabolaget har svært få planer for akkurat denne kvelden. Respekt er ikke å få denne nyheten dagen før pressemeldingen. Respekt er ikke å få patroniserende svar på spørsmål som aldri ble forstått, som var tilfellet på det nevnte informasjonsmøtet. En stor del av problemet er at Nye Veier ikke ser antallet mennesker eller husstander som berøres av planene deres, de ser antall hus som ligger i veien for veien deres og stempler dem problemer.


LES OGSÅ: Audun kan få ny E6 rett gjennom gårdstunet

Respekt er ikke å bli fortalt at i vurderingen av hvor en vei skal gå, blir ditt liv her og nå ansett som en myk verdi, uten noen reell vekt i de harde, materielle verdiers regnskap. Hvor er respekten for Bygde-Norge? Respekt er ikke å bli forklart at flere av bygdas kulturminner og biotoper, på mange måter dens stolthet, utslettes eller settes i fare av nye veier og arbeidet med å lage disse. Respekt er ikke å få bolig og gårdsbruk innløst og revet i den tro at den grunnen du gjennom en årrekke har spart for, skattet for, vedlikeholdt og forbedret skal brukes til å bygge en vei som skal hjelpe i arbeidet med å bevare og redde liv, for så å høre at alt var forgjeves. Veien skal ikke gå over din grunn allikevel. Dette er tilfellet for mange grunneiere. I sitt forsvar sier talspersonene i Nye Veier at «Dette er en uheldig situasjon. Det har dessverre skjedd før og det kommer nok til å skje igjen».

LES OGSÅ: Statens vegvesen vil utvide E6 på Sluppen i 2021

Nye Veiers rutiner for grunnerverving er håpløse. Når man får beskjeden om at eiendommen ens ligger midt i en planlagt vei, finnes to handlingsalternativer: Man kan velge å ha is i magen og avvente alle beslutninger om fremtidig bosituasjon til veien vedtas eller ikke vedtas, eller man kan inngå forhandlinger og la eiendommen innløses før eventuelt vedtak. Alternativ én fører til rettslig skjønn hvor man får utbetalt erstatning for tapt eiendom hvis veien vedtas, hvis den ikke vedtas får man leve lykkelig i hjemmet sitt i alle sine dager. Dersom man velger alternativ to, og inngår forhandlinger med Nye Veier, får man derimot en erstatning som ikke skal være lavere enn det forventede resultatet av et skjønn. På denne måten gjøres det mer lønnsomt å gi opp eiendommen sin og binde seg fysisk og økonomisk til annen eiendom før vedtaket fattes. Det gjenværende blir «spøkelsesbygder» med tomme hus og brannøvelser før riving. Alt til ingen nytte! At infrastruktur er viktig, at en vei må gå et sted og at noen blir påvirket, det forstår alle. Først når mennesker må vike fra hjem som viste seg å ikke ligge i veien allikevel, blir det vanskelig å henge med i svingene til Nye Veier.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Dette og mer til skjer fordi Nye Veier nylig, flere år etter opprinnelig vedtak om veitrasé for E6 på strekningen Gyllan-Kvål, har ombestemt seg for valg av trasé. Talspersonene i Nye Veier kaster stadig rundt seg med fine ord, men ikke på et eneste tidspunkt føler grunneierne respekt.

Respekt er et fint ord, men ikke mer enn akkurat det – et fint ord.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå