SV: Fri oss fra husmannskontrakten EØS

Siv Furunes og tre toppkandidater fra SV i Nord-Trøndelag skriver hvorfor de vil bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale.  Foto: Håvard Finnseth

Saken oppdateres.

Storbritannias inngåtte Brexit-avtale med EU gir håp om at Norge kan erstatte dagens EØS-avtale med en ny handels- og samarbeidsavtale med EU. EØS-avtalen med EU, som ble inngått i 1992, er en husmannskontrakt som undergraver Norges sjølråderett, folkestyre, arbeidslivsrettigheter og grunnlaget for vår offentlige velferdsstat. Trøndelag SV krever at regjeringa nå utreder alternativer til EØS-avtalen.

LES OGSÅ: Brexit kan ikke erstatte EØS

SV er opptatt av gode handelsforbindelser og fredelig sameksistens med våre viktigste handelspartnere i Norden og resten av Europa, men også i resten av verden. SV ønsker å styrke det internasjonale samarbeidet gjennom FN. Samarbeide mellom land må skje på likeverdige vilkår og ikke gjennom at noen land skal underkaste seg styring av mektige land og store handelssammenslutninger. I global sammenheng er EU en rikmannsklubb som beriker internasjonal kapital og bygger murer mot fattige land i verden. EU/EØS er for fri flyt av arbeidskraft så lenge det tjener kapitaleierne, men når flyktninger fra fattige land banker på EU/EØS sin dør, så blir de satt i skammens flyktningleirer som i Moria i Hellas.

LES OGSÅ: – Sp gambler med 10 000 trønderske jobber

EU/EØS bygger sin økonomiske politikk på markedsliberalismens fire jernlover: Fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Dette står i skarp kontrast til den norske samfunnsmodellen som er bygd på sterk offentlig rammestyring av kapitalen. Norge sa nei til EU-medlemskap ved folkeavstemninga i 1994 for å bevare folkestyre og sjølråderett over naturressurser og egen politikk. Dessverre undergraver EØS-avtalen hver dag folkets nei fra 1994. Forskning gjort av OECD og IMF, viser at EUs markedsliberalisme fremmer privatisering, svekker standarder i arbeidslivet, øker sosiale forskjeller og utvikler nye former for fattigdom.

LES på midtnorskdebatt.no: Brexitavtalen viser at Norge fint klarer seg uten EØS

Norge underkaster seg EUs lover, regler og forordninger på løpende bånd. Norge er sågar i ferd med å avgi myndighet til EUs byråer, som for eksempel EUs jernbanebyrå og energibyrå. Dette mener SV er et klart brudd med Grunnlovens § 26. Den understreker at Norge ikke kan avstå suverenitet til en sammenslutning vårt land ikke er medlem av. Vi ser stadig oftere at ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, kommer med innvendinger mot norsk arbeidslivspolitikk og distriktspolitikk. Norske naturressurser tilhører tradisjonelt folkefellesskapet og skal ikke være grunnlag for markedsliberalistisk konkurranse, slik EU/EØS krever. Derfor sier Trøndelag SV: Fri oss fra husmannskontrakten EØS!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå