Selvsagt skal vi bevege oss i kroppsøving

klasse 10c på Charlottenlund skole Gymtime Oppvarming: - Kroppsøving er sosialt og det er morsomt, sier elevene i 10C. FOTO: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Fagfornyelsen er på vei inn i skolen, også i faget kroppsøving. I Adressas lederkommentar tirsdag 2. mars tas det til orde for å lytte til elever og lærere når de roper varsko om en «teoretisering» av faget. Vi vil takke Adressa for å sette faget vårt på dagsorden, og det er gjennom debatt, meningsbrytning og diskusjon at både faget og oppfatningen av faget utvikles.

LES OGSÅ: Gymtimene i skolen endres. Nå slår elever og lærere alarm

Lederen peker også på viktige endringer i fagfornyelsen – slik som mindre fokus på idrett og prestasjoner, det å stimulere til livslang bevegelse og det å gi økt faglig forståelse. Vi støtter en fagfornyelse av kroppsøving siden flere undersøkelser viser at motivasjonen for faget synker utover i skoleløpet hos elever som ikke er aktive i fritiden, spesielt hos jenter. Da er det mulighet for å gjøre noe bedre.

Likevel, det er flere ting med lederens kommentar som vi føler må svares på. For det første har lederens kilde vært en artikkel som sto på trykk i Aftenposten 28. februar. Der hadde en skole gjennomført undervisning som tydeligvis verken elevene eller læreren hadde så mye til overs for, siden de ikke svettet nok. Man kan rett og slett ikke bedømme fornyinga av kroppsøvingsfaget basert på slike enkeltuttalelser fra elever og lærere.

For det andre så kan det virke som at læreren på den aktuelle skolen som omtales i Aftenposten har tolket læreplanen i retning av å måtte gjøre faget mer teoretisk. Det ligger ingen slike føringer i læreplanen, men den beskriver hvilke kompetanser elevene skal oppnå på ulike trinn. I kroppsøving har hver lærer stor frihet (med påfølgende ansvar) for innhold og metoder i undervisningen.

LES OGSÅ: Nasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin pris

For det tredje. Ja, det er fint å svette i kroppsøving, men vi må ikke falle tilbake på en logikk om at svetting er det viktigste, og at gjennom målt puls og svette kan man bedømme elevenes utbytte i faget. Kroppsøving er et kompetansefag der man skal lære, og bør ses på som noe mer enn et aktivitetsfag eller helsefag.

I kroppsøving skal elevene utvikle mange kompetanser gjennom å være fysisk aktiv. Likevel trenger det ikke å være en direkte sammenheng mellom svetting i kroppsøving i skolealder og aktivitetsnivå i voksen alder. For mange elever vil denne svettingen i en kontekst uten mestring, forståelse og glede heller ha motsatt effekt i et livsløpsperspektiv. Vi mener det er like viktig at mennesker svetter etter skolegangen som i løpet av skolegangen, uten at dette trenger å være motsetninger mellom de to.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå