Behold lønnstaket for lokalpolitikere

Min mening er at lønninger i politiske organ og organisasjon for øvrig, er for høye - sett i forhold til lønnsnivået generelt for arbeidstakere, skriver debattanten.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Jeg viser til lederartikkel i Adresseavisen 3. mars med overskriften «Behold lønnstaket for lokalpolitikere». I tillegg til debatten i sosiale medier. Jeg benytter anledninga til å takke Adressa for å bringe saken på lederplass. En fornemmer litt av budskapet i komedien «Det lykkelige valg» av Nils Kjær når en ser hva fylkestinget har vedtatt.

Les også: Trøndelags nye fylkesordfører får én million i årslønn

Undertegnede er medlem i Pensjonistforbundet og er blant annet medlem i Trøndelag fylkes eldreråd. Jeg reagere på at fylkestinget nå gir et frislipp på tidligere begrensninger på lønnsnivået til tillitsvalgte/folkevalgte. Bakgrunnen for min reaksjon er at lønnsnivået er høyt som heltidspolitiker og bør ikke heves ytterligere. I tillegg er dette utspillet igjen et eksempel på å øke forskjellene blant befolkninga i landet vårt.

Pensjonistforbundets leder på Frøya er skuffet over at politikerne fjerner lønnstaket på egen lønn.  Foto: privat

Jeg vil minne om at en minstepensjonist i Norge har 205 000 kroner i pensjon, og ligger ca. 42 000 kroner under EUs fattigdomsgrense. En heltidspolitiker i dag med tilleggs-verv nærmer seg millionlønn. Da oppleves en ytterligere lønnsheving urimelig og usolidarisk. Min mening er at lønninger i politiske organ og organisasjon for øvrig, er for høye - sett i forhold til lønnsnivået generelt for arbeidstakere. Vi skal for øvrig merke oss godtgjøringsutvalgets vurdering sett i forhold til legitimitet og for å unngå politikerforakt.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå