Intet grønt skifte gjennom å gruslegge viktig natur på Ørin

Dersom målet er å redde verdenshavet, må skrinlegging av planene for Ørin Nord i Vedal være en fin plass å begynne,skriver debattantene.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Det grønne skiftet har blitt et kjent begrep. En forutsetning for å lykkes med en grønn omstilling av norsk økonomi, er å ta vare på naturmangfoldet. Produksjon og forbruk må ha mindre konsekvenser for klima og miljø, og mer vern og bærekraftig ressursutnyttelse er sentrale stikkord.

LES OGSÅ: Dumper masser ulovlig på Ørin

I dag lærer man om økologisk bærekraft i barnehage, skole og arbeidsliv. Vårt forhold til natur er ikke lengre en særinteresse. Næringslivet engasjerer seg, noen med mer overbevisning enn andre, men stadig flere investorer og kunder forventer en reell og ekte miljøprofil. Engasjementet for «corporate reseponsibility» er betydelig. FNs bærekraftsmål synliggjør hvordan fremtidig verdiskaping, velferd og helse er knyttet til naturkapital og velfungerende økosystem. Derfor inneholder bærekraftsmål 14 og 15 formuleringer om bruk og vern av arealene til havs og på land.

LES OGSÅ: – Å ta viktige fugleområder til industri, bør det bli slutt på

Aker Solutions Verdal, tidligere Kværner Verdal, er blant dem som gjerne vil fremstå med en grønn kappe. Det er bra. Skal vi løse verdens utfordringer i den hastigheten vi trenger, må næringslivet bidra. Vi utfordrer nå Aker Solutions til å hjelpe oss med å redde brakkvannsdeltaet Ørin Nord, et globalt viktig område for fugler og naturmangfold, også kalt IBA (Important Bird and biodiversity Area). Ørin er det største av til sammen 10 fjæreområder som inngår i Indre Trondheimsfjord IBA.

Deler av området er regulert til industri, og planen tar sikte på å fylle ut 250 dekar av elvedeltaet. En plan som så dagens lys for første gang i 1987 tåler ikke et kritisk blikk i 2020. Å fylle igjen de aller mest produktive områdene av havet, med konsekvenser for fisk, fugler og et mylder av artsmangfold, er uakseptabelt. Vi skal ikke dumpe plast i havet, og like viktig: Vi kan ikke gruslegge våre siste elvedeltaer. I en tid da samfunnsansvar og bærekraft er honnørord som det private næringslivet strekker seg etter, er det vanskelig å se for seg at dette kan være en attraktiv tomt for bedrifter.

LES OGSÅ: Ber Norske Skog stanse utfylling av våtmark

Våtmarker har en avgjørende funksjon i Norge, som i resten av verden. Man skulle tro at nasjonene tok vare på dette som nasjoners gull? Land som har tapt store mengder våtmarker, forstår verdien kanskje først da, slik som England og Nederland. Langs kysten i Norge er det spesielt aktive marine delta og marin våtmark som har vært gjenstand for arealbruksendringer, inkludert utfyllinger, veibygging, boligbygging o.l. I mange andre land er det uaktuelt å etablere seg på steder som kommer i konflikt med IBA-er, og mange store bedrifter har dette innarbeidet i sine interne styringsdokumenter. I dag ønsker de fleste bedrifter å minimere sine økologiske fotavtrykk og markedsføre seg som en ansvarlige bedrifter, der også økologisk bærekraft står sentralt.

Dersom målet er å redde verdenshavet, må skrinlegging av planene for Ørin Nord i Vedal være en fin plass å begynne. Det tror vi egentlig Aker Solutions Verdal er enig med oss i. Vi har også utfordret Verdal Næringsforum, og håper flest mulig vil hjelpe Verdal kommune med å omregulere området tilbake til naturformål.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå