KS må slutte med ansvarsfraskrivelsen!

Det var kanskje bare lærerne som skal utvise fleksibilitet og romslighet (les: jobbe gratis) denne gangen også? Spør Gry Camilla Tingstad er leder for Utdanningsforbundet Trondheim og 123 andre tillitsvalgte.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

For ett år siden slo den første koronabølgen inn over oss. Siden har elever og lærere stått i en annerledes skolehverdag, med stadige og brå skifter. Lærere, ledere, ministre og politikere har vært tydelige på at koronaskolen medfører ekstraarbeid. Noe annet ville vært rart i en ekstraordinær situasjon. Etter alt lærerne har stått i det siste året, burde det være en selvfølge at ekstraarbeidet kompenseres. Det ser ikke arbeidsgiverrepresentantene i KS ut til å være enige i.

LES OGSÅ: Lærere krever avtale om «koronalønn»

Som tillitsvalgte reagerer vi sterkt på KS’ fremtreden i den pågående uenigheten om overtidskompensasjon. I ett år har de vært klar over at lærere gjentatte ganger er satt i en situasjon hvor ekstraarbeid har vært påkrevd. Fremfor å ta ansvar for dette, slik en bør kunne forvente av en seriøs arbeidsgiverpart, bruker KS avtaleverket som skalkeskjul, og gjør et solid forsøk på å la lærerne stå igjen med svarteper.

Som autonome arbeidstakere har mange lærere sett det implisitt at endringene utløser ekstraarbeid og kompensasjon, og tatt ansvar. Alltid med elevenes beste som førsteprioritet. Lærerne har brettet opp ermene og gjort alt de kan for at elevene skal ha trygge og forutsigbare rammer. KS har sittet stille i båten. Når lærere har kastet seg rundt og ofret nattesøvn for at elevene skal få best mulig undervisning, også når endringer er varslet kvelden før, har KS lukket øynene og latt lærerne fortsette.

Spørsmål og krav fra lærere om kompensasjon for overtidsarbeid har blitt møtt med blank avvisning. Det trekkes på skuldre og begrunnes i at om ingen har sagt eksplisitt at lærerne er pålagt overtid, og lærerne selv ikke har gjort avtale med arbeidsgiver på forhånd, faller arbeidet utenfor lærernes arbeidstidsavtale og gir dermed ikke rett til kompensasjon. At avtalen ikke tar høyde for arbeid under en pandemi virker ikke være så viktig.

LES OGSÅ: Lærerne fortjener all den æren de kan få, men ikke glem resten av laget

«Arbeidstidsavtalen bør praktiseres med fleksibilitet og romslighet «i disse pandemitider»», uttaler Hege Mygland i KS. Da er det vanskelig å akseptere den rigiditeten lærerne møtes med. Det var kanskje bare lærerne som skal utvise fleksibilitet og romslighet (les: jobbe gratis) denne gangen også?

«Det er ingen tvil om at lærere nå gjør en stor ekstra innsats», skriver Helge Eide, direktør for helse, velferd og demokrati i KS, i Utdanningsnytt. Han gjør seg høy og mørk, og sier at KS gjerne bidrar til å ordne opp om Utdanningsforbundet har konkrete eksempler på brudd på inngåtte avtaler. Det gjør Eide selv om KS ikke har ønsket å inngå slik avtale, og vel vitende om at det neppe finnes lokale avtaler. KS har veiledet kommuner til å avvise læreres krav om overtidsbetaling. Den ekstra innsatsen han viser til mener han altså at lærerne ikke skal få kompensasjon for, hvis ikke lærerne selv har sørget for eksplisitte avtaler om overtidsarbeid.

LES OGSÅ: Nå må vi stå sammen – mange yrkesgrupper er slitne, ikke bare lærerne

KS fraskriver seg alt ansvar, selv om de har vært kjent med at lærerne har stått i masse ekstraarbeid. Ikke bare er det frekt og provoserende. Det vitner om liten respekt for lærerne og deres arbeidssituasjon, og er lite tillitvekkende. Det er selvfølgelig rett at overtid skal være avtalt. Likevel mener vi det er uansvarlig og feigt av en arbeidsgiverpart å gjemme seg bak avtaleverket på denne måten.

KS har hatt ett år på å finne ansvarlige løsninger sammen med lærerorganisasjonene. De har gitt sitt stilltiende samtykke til at ekstraarbeidet har fått fortsette, men vil ikke ta ansvar når lærerne krever kompensasjon. KS har ikke fullmakt til å inngå en sentral avtale, sier de. De vil i stedet sende ut en veileder til kommunene. Den veiledningen vi har sett så langt, er vi ikke imponert over, og den ønsker vi ikke mer av.

LES OGSÅ: Vi trenger ikke større skoleforskjeller

Det er vanskelig å se KS’ opptreden som noe annet enn et desperat forsøk på å sikre seg fortsatt kontroll over lærerne og deres arbeidstid. Eide forsøker så godt han kan å skape inntrykk av at den eneste løsningen er at lærerne gir fra seg styring over arbeidstiden. Om arbeidsgiverne får full kontroll, skal alt bli så meget bedre.

KS forsøker altså å kamuflere egen ansvarsfraskrivelse ved å peke ut lærernes arbeidstidsavtale som problemet. Avtalen diskuteres gjerne, sier de. KS har kanskje glemt hva som skjedde i 2014. Det har ikke vi. Er det noe det siste året har vist, så er det at lærerne trenger mer frihet til å styre over egen arbeidstid. Lærerne har vist at de tar ansvar, finner gode løsninger og kan omstille seg i et vanvittig tempo, helt uten detaljstyring og kontroll fra arbeidsgivers side.

Lærere og ledere over hele landet har lagt ned en formidabel innsats. Fullt fortjent har de høstet lovord, blant annet fra foreldre og politisk hold, for det ekstraordinære arbeidet de har lagt ned. Sett i lys av dette er det rett og slett flaut og skammelig hvordan arbeidsgiverrepresentantene holder på. Det er nok nå! KS må slutte med ansvarsfraskrivelsen, og komme seg ut av båten.

Silje Ibsen, Utdanningsforbundet Risør

Karianne Sørtveit, Utdanningsforbundet Kristiansand

Anne Kirsten Lindgren Galteland, Utdanningsforbundet Grimstad

Geir H. Lindgren, Utdanningsforbundet Arendal

Anita Tronstad, Utdanningsforbundet Lindesnes

Anne Torhild Andersen, Utdanningsforbundet Vennesla

Kristin Urfjell Pedersen, Utdanningsforbundet Lillesand

Line Melgavis, Utdanningsforbundet Ringsaker

Gunhild Haug, Utdanningsforbundet Åsnes

Stine Grinden Pettersen, Utdanningsforbundet Stange

Mona Hesselberg, Utdanningsforbundet Løten

Marit Skjåk Klepp, Utdanningsforbundet Skjåk

Aud Heiberg, Utdanningsforbundet Gjøvik

Tone Klem Klevrud, Utdanningsforbundet Øystre Slidre

Åse Lonkemoen Hansen, Utdanningsforbundet Våler

Tone Eldegard, Utdanningsforbundet Vang

Pernille Kalseth, Utdanningsforbundet Ringebu

Carolina Olivares Aanensen, Utdanningsforbundet Nord-Aurdal

Silje Sveen Lien, Utdanningsforbundet Lom

Per Tørris Holde, Utdanningsforbundet Sør-Aurdal

Elin Amlien Lorentzen, Utdanningsforbundet Vestre Toten

Mari Olerud og Anne Berit Rækken (nestleder), Utdanningsforbundet Gran

Linn Therese Myhrvold, Utdanningsforbundet Østre Toten

Gøril Reiss Gunstad, Utdanningsforbundet Sør-Fron

Frode Løvbak, Utdanningsforbundet Hamar

Anne Grete Moen, Utdanningsforbundet Lillehammer

Trine Sidselstuen Stensrud, Utdanningsforbundet Nordre Land

Gro Helene Kristensen, Utdanningsforbundet Øyer

Sirikit Vågen, Utdanningsforbundet Volda

Sindre Slettedal Sandbakk, Utdanningsforbundet Ørsta

Johanne Nørvåg, Utdanningsforbundet Herøy

Ina Margrethe Enoksen, Utdanningsforbundet Ålesund

Camilla Auflem Vik, Utdanningsforbundet Sande

Hege Henden, Utdanningsforbundet Kristiansund

Hedvik Haakonsholm, Utdanningsforbundet Ulstein

Anne Britt Breivik, Utdanningsforbundet Leirfjord

Anne Marit Engelsen, Utdanningsforbundet Bindal

Linda Merethe Johnsen, Utdanningsforbundet Steigen

Edith M Nybakk, Utdanningsforbundet Værøy

John Davy Oddekalv, Utdanningsforbundet Vestvågøy

Liss-Hege Bjørnø, Utdanningsforbundet Rana

Anita Warem Pettersen, Utdanningsforbundet Narvik

Merethe Paulsen Blomstervik, Utdanningsforbundet Brønnøy

Ronald Fagerli, Utdanningsforbundet Meløy

Trude Johannesen Grønbech, Utdanningsforbundet Herøy

Marianne Rørmark, Utdanningsforbundet Sømna

Karina Helgesen Vertot, Utdanningsforbundet Bodø

Signe Norbotten, Utdanningsforbundet Haugesund

Sveinung Fjelde, Utdanningsforbundet Strand

Merete Alvestad, Utdanningsforbundet Bokn

Irene L. Salthe, Utdanningsforbundet Stavanger

Cathrine Larsen, Utdanningsforbundet Randaberg

Ane Eikeland, Utdanningsforbundet Vindafjord

Lars Helge Kvinnesland, Utdanningsforbundet Tysvær

Eva Marie Storø, Utdanningsforbundet Kvæfjord

Trude Dankertsdotter Bostad, Utdanningsforbundet Lyngen

Rune Bakkejord, Utdanningsforbundet Tromsø

Kristine Strandborg Wulfsberg, Utdanningsforbundet Senja

Wenche Kulseth, Utdanningsforbundet Inderøy

Mariann Oddvik, Utdanningsforbundet Nærøysund

Hilde Waaseth Nicolaisen, Utdanningsforbundet Steinkjer

Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet Melhus

Gry Camilla Tingstad, Utdanningsforbudet Trondheim

Gry Merete Dyrdal, Utdanningsforbundet Selbu

Erland Bratli, Utdanningsforbundet Horten

Hege Dordi Stordal Støa, Utdanningsforbundet Notodden

Gro Juve, Utdanningsforbundet Skien

Tor Jæger Koppang, Utdanningsforbundet Stord

Aud Karin Oen, Utdanningsforbundet Øygarden

Svein Rune Stakseng, Utdanningsforbundet Kvam

Astrid Rongevær, Utdanningsforbundet Alver

Frode Wollberg, Utdanningsforbundet Askøy

Bente Myrtveit, Utdanningsforbundet Bergen

Heidi Rennestraum, Utdanningsforbundet Vik

Åse Hjelmervik, Utdanningsforbundet Etne

Ingrid Grønstøl, Utdanningsforbundet Kvinnherad

Kristin Aasheim, Utdanningsforbundet Osterøy

Marit Jakobsen, Utdanningsforbundet Gjerdrum

Kari Hanne Bisgaard, Utdanningsforbundet Jevnaker

Knut Olav Farbrot, Utdanningsforbundet Sarpsborg

Lill Eikrem, Utdanningsforbundet Rakkestad

Christian Evenshaug, Utdanningsforbundet Drammen

Bjørn Sigurd Hjetland, Utdanningsforbundet Bærum

Anne-Lise Alfstad Nordli, Utdanningsforbundet Lunner

Evelyn Farbrot, Utdanningsforbundet Nesodden

Nina Adele Nielsen, Utdanningsforbundet Lørenskog

Hans Fredrik Hansen, Utdanningsforbundet Sandnes

Ingrid Vadder, Utdanningsforbundet TokkeVidar Jørgensen, Utdanningsforbundet Nome

Bodil Kirkerød, Utdanningsforbundet Nordre Follo

Guro Williksen Haug, Utdanningsforbundet Levanger

Inge Jostein Findalen, Utdanningsforbundet Nord-Fron

Gunhild Grindjordet, Utdanningsforbundet Elverum

Hildegunn Belle, Utdanningsforbundet Sel

Grethe Romsås, Utdanningsforbundet Dovre

Kalle Waaktaar, Utdanningsforbundet Vågå

Berit Eike, Utdanningsforbundet Lund

Grethe Stulien Lauen, Utdanningsforbundet Lyngdal

Bjørnar Kristiansen, Utdanningsforbundet Hyllestad

Jørgen Schjalm, Utdanningsforbundet Åmot

Victoria H. Grindflek, Utdanningsforbundet Os

Christian Sør-Reime, Utdanningsforbundet Tinn

Siv Elisabeth Østmodalen Rudshaug, Utdanningsforbundet Nord-Odal

Anette Korsnes Andersen, Utdanningsforbundet Sula

Karine Nesse, Utdanningsforbundet Bømlo

Elisabeth Sandø, Utdanningsforbundet Birkenes

Anneli Scheldt Fauske, Utdanningsforbundet Etnedal

Sara Isaksen Lundbakk, Utdanningsforbundet Saltdal

Arne Olav Walbye, Utdanningsforbundet Søndre Land

Beathe Hovstein, Utdanningsforbundet Indre Fosen

Lillian Marie Leivestad, Utdanningsforbundet Rendalen

Kjetil Bøgle, Utdanningsforbundet Moss

Eva Andersen, Utdanningsforbundet Lier

Ingunn Helen Reiestad, Utdanningsforbundet Hå

Inge Sneberg, Utdanningsforbundet Sortland

Marianne Foss Borge og Marit Midtun (nestleder), Utdanningsforbundet Vaksdal

Silje Selvær, Utdanningsforbundet Ullensvang

Are Øverseth Blomfeldt, Utdanningsforbundet Vågan

Mona Nordfjellmark, Utdanningsforbundet Frosta

Katrin Innvær Ankervold, Utdanningsforbundet Fitjar

Ellinor Bergli, Utdanningsforbundet Lierne

Gro Trine Hildrum, Utdanningsforbundet Høylandet

Mari Kværnes, Utdanningsforbundet Stor-Elvdal

Ingunn Solheim Tveten, Utdanningsforbundet Indre Østfold

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå