På ville veier. Hareide må svare på kritikken

Det er viktig at kommunene har mot til å stemme mot reguleringsplaner fra Nye Veier som bryter med lokale hensyn, skriver Ottar Michelsen.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Nye Veier er på ville veier, skriver Reidar Almås i Adressa 11. mars. 13. mars følger Eigil Reitan og Johan Petter Hesselberg opp. Alle peker på overkjøring av folk og bygder og at Nye Veier opptrer som en stat i staten. Nettopp! Og derfor er det viktig å rette kritikken dit den må rettes – mot samferdselsdepartementet og minister Knut Arild Hareide.

LES OGSÅ: Bedre infrastruktur snur ikke utviklingen

Nye Veier er gitt i mandat og bygge så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Det høres fint ut, men i praksis betyr det mindre rom for lokale interesser og myndigheter til å få endret traseene ut fra lokale behov. Malvik fikk erfare at det er mindre rom for å se hvilke kryssløsninger som trengs lokalt, Melhus ser nå at det er mindre rom for å se hvilke tilpasninger som kan gjøres for å ikke rasere lokalsamfunn. Det er også interessant å se at en stor offentlig aktør ikke har som en del av mandatet å følge opp Norges forpliktelser for å nå klimamålene. De har ikke som mandat å unngå nedbygging av dyrkajord.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi trenger ny E6, men vi må ikke kjøre i 110

Problemet med Nye Veier er langt på vei det samme som vi ser med helseforetakene. Nylig ble over 200 millioner flyttet vekk fra St. Olav til andre foretak uten noen reell offentlig debatt. Hvordan kunne det skje? Jo, beslutningen fattes av et anonymt styre som ikke trenger å stå til ansvar overfor vi som trenger helsetjenestene, og da legges det heller ikke opp til noen debatt. Tilsvarende er det med Nye Veier. De har fått en «portefølje» som de skal bygge ut så effektiv som mulig. Punktum.

Dette er en skummel utvikling. De som er ansvarlig for store beslutninger på vegne av det offentlige, må også kunne stå til ansvar for sine beslutninger. Både helseforetakene og Nye Veier bidrar til en avdemokratisering av samfunnet, hvor veien til de som beslutter, blir lang og kronglete. Når en riksvei raserer et lokalsamfunn, må samferdselsministeren kunne svare for det.

SV vil avskaffe både Nye Veier og helseforetakene. Så store beslutninger må under direkte folkevalgt kontroll. Enn så lenge er det viktig at kommunene har mot til å stemme mot reguleringsplaner fra Nye Veier som bryter med lokale hensyn.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå