KrF svarer Adressa: Vi vil styrke familiene

Mens andre vil gi familielivet og foreldrerollen gradvis mindre plass, vil KrF styrke familiene, skriver blant andre Åste Marie Lande Lindau i dette innlegget. Her sammen med partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad og hans datter Anna Louisa.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Når Adresseavisen på lederplass 18. mars virker overrasket over dette, har man fulgt svært dårlig med i timen. I 1990 gikk ca. 15 prosent. av norske 1-2-åringer i barnehage. I dag er tallet godt over 80 prosent. Dette er en betydelig endring i barns hverdag og omsorgssituasjon på kort tid. Barna har ulik utvikling, og ikke overraskende har familiene ulike vurderinger av hva som er best for sine 12 måneder gamle barn.


Det er også ulike oppfatninger blant dem som arbeider med barn om hva som er best hva gjelder oppstartstidspunkt og oppholdstid i barnehagen for denne aldersgruppen. Med KrFs forslag om flere uker og mulighet for mer fleksibelt uttak over en lengre periode kan foreldrene finne den løsningen som er riktig for dem og deres barn. KrF har tillit til at foreldrene gjør gode valg.

Fedrekvoten gir far forhandlingskortet han trenger overfor arbeidsgiver til å ta ut permisjon. For noen mødre passer det godt å gå ut i full jobb etter syv måneder, men ikke for alle. Der Frp ikke forstår behovet for fedrekvoten og andre partier vil detaljstyre familiene, har KrF funnet den gylne middelvei. Med fedrekvote på ti uker sikrer vi far muligheter til mange uker hjemme og gir samtidig familien større fleksibilitet og valgmuligheter.

LES OGSÅ: Ekstra ferie til småbarnsforeldre? Ta den fra 60-åringene!

Det er argumenter både for og mot forslaget om en ekstra ferieuke til foreldre med barn under ti år. Men når avisen setter dette opp mot travle hverdager, så må man forstå at ferier også faller på hverdager. Som Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita peker på i lørdagens avis, så har barn skoleferier og kabalene skal gå opp. Ikke minst for foreldre som ikke bor sammen kan dette gjøre det lettere å løse utfordringene.

LES OGSÅ: NTNU-professor foreslår at foreldrene deler permisjonen likt

Vi verdsetter at lederskribenten er opptatt av å holde statens kostnader nede. Men når vi ser stadig økende utgifter i behandlingsapparat og hjelpetjenester, er kanskje en satsing på familieliv og oppvekst en investering som viser seg lønnsom i det lange løp.

LES OGSÅ: Bare én av ti fedre tok ut mer enn kvoten

Vi trenger gode barnehager og skolefritidstilbud. Det bør ikke være noen motsetning mellom dette og ordninger som gir foreldre mer tid med barna. Vi ønsker bred deltakelse i arbeidslivet. Vi tror likevel det er misforstått og kortsiktig å legge presset på foreldre med ettåringer for å sikre nok arbeidskraft. Mange av disse ønsker å være i jobb, men de trenger fleksibilitet til å finne løsningene som passer for å gi de minste en god hverdag.

Mens andre vil gi familielivet og foreldrerollen gradvis mindre plass, vil KrF styrke familiene. Når avisen antyder at forslagene har sammenheng med meningsmålingene, så kan vi opplyse om at det kan leses både av partiprogrammet og historien at dette er KrFs kampsaker. Vi vet også at mange deler vårt syn og inviterer alle som ønsker mer vekt på familier og barns oppvekstvilkår til å gi oss sin støtte.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå