MDG: Snåsabondens politikk er MDGs politikk i praksis

MDG-topper i Trøndelag mener melkebonden fra Snåsa står for MDGs landbrukspolitikk..  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Etter en ny runde med opphetet kjøttdebatt gjorde det godt å lese innlegget til Ola Hammer Langleite på fredag. Langleite retter fokus mot det som burde vært det sentrale diskusjonstemaet i den norske matdebatten, nemlig hvordan vi kan styrke norsk, kortreist kvalitetsmat samtidig som vi arbeider for å redusere kjøttforbruket til et bærekraftig nivå.

LES OGSÅ: Spis mindre kjøtt, mer fisk og grønt

Til helgen går MDGs landsmøte av stabelen, hvor vi skal ferdigstille vårt nye stortingsprogram for perioden 2021–2025. I programutkastet som ligger på bordet, finner vi det som blant de norske partiene er den mest ambisiøse politikken for å snu skuta i norsk landbrukspolitikk. Vi må sikre en utvikling som støtter oppunder det jordbruket Langleite og mange med ham jobber hver dag for å ivareta. Dette er MDG-politikk i praksis!

Hovedmålet med norsk jordbrukspolitikk bør være å produsere mest mulig og best mulig mat av de ressursene vi har i Norge. Dette må skje på en måte som bygger opp jordressursene, slipper ut minst mulig klimagasser, binder mest mulig karbon og øker naturmangfoldet. De Grønne vil være det ledende partiet i utformingen av en slik offensiv jordbrukspolitikk der bærekraftig ressursbruk er hovedmålet, ikke billigst mulig mat.

LES OGSÅ: Fleksiterianer-trend gir nytt matmarked

Vi må få flere gårdsbruk i drift, og bruken av ressursene i inn- og utmark må styrkes. Kornprisen må økes, både for å øke selvforsyningen av fôr- og særlig matkorn, men også for å øke lønnsomheten i grovfôrproduksjonen på marginale arealer. Kraftfôrforbruket i husdyrholdet må reduseres betraktelig og importen fases ut. Produktprisene til produsent må heves, og tilskuddene målrettes mot miljø, kulturlandskap og utjevning mellom bruksstørrelser og driftsforhold.

LES OGSÅ: Flere velger vegetarisk julemiddag: – Jeg fikk noen rare blikk de første årene

De Grønne vil føre en jordbrukspolitikk som øker norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og matkorn, og som gir oss kjøtt, melk og egg basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Jordbrukspolitikken må samtidig stimulere til å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og sikre god dyrevelferd.

Det tre avsnittene over er ikke våre ord, men utdrag fra mat og bioøkonomi-kapittelet i det nevnte programmet. Etter å ha lest Langleites tekst, tolker vi det som at vi er på linje med hverandre. Som samfunn må vi jobbe for å redusere den overintensiverte og overindustrialiserte matproduksjonen, og vi må støtte opp under og stimulere til mer av den dyre- og naturvennlige produksjonen Langleite og mange andre norske bønder står for.

LES OGSÅ: Smart som ei ku

På tross av at det i det siste har rast en debatt som følge av et mindretallsforslag om å forby reklame for kjøtt – framsatt av representanter i vårt parti – håper vi MDGs faktiske matpolitikk, og det som nå ligger an til å bli vedtatt i nytt program, bidrar til å berolige alle som tror at dette er en hovedlinja i partiet.

I Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag har vi over flere år jobbet målrettet for å få på plass en god matpolitikk som forener ønsket om å styrke vilkårene for små- og mellomstore bruk, redusere det negative avtrykket fra importen av innsatsmidler til kraftfor, øke dyrevelferden, få ned matsvinnet og samtidig legge til rette for en reduksjon i det samlede kjøttforbruket. Til helgen vedtar partiet en politikk som ivaretar alt dette. Så håper vi de overordnede målene i MDGs matpolitikk gir gjenklang blant dem som skal gå til urnene og stemme i september, slik at en stor MDG-gruppe kan kjempe for å nå disse målene på Stortinget etter årets valg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå