Ytringsfriheten gjelder også for meninger som oppleves ubehagelige

Teksten i annonsen fra Stiftelsen MorFarBarn ble gått gjennom av redaksjonen før publisering nettopp med tanke på presseetikken. Etter vårt syn er teksten godt innenfor Vær Varsom-plakaten, skriver Kirsti Husby.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Lørdag 20. mars publiserte Adresseavisen en annonse fra Stiftelsen MorFarBarn med tittelen «PRIDE-ideologien: En kultur-revolusjon?». Annonsen presenterer stiftelsens syn på kjønn, seksualitet og identitet, og budskapet i annonsen er møtt med reaksjoner, blant annet i innlegget «Kjærlighet i transfobiens tid» av Andreas Breden.

Grunnlovens paragraf 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet. Ytringsfriheten har vide rammer i Norge og er en helt fundamental del av vårt demokrati og en menneskerett. Ytringsfriheten gjelder for privatpersoner og organisasjoner og avgrenses av forbud mot trusler, forbud mot oppfordringer til ulovlige handlinger, forbudet mot hatefulle ytringer og av hensynet til privatlivets fred.

LES INNLEGGET: Kjærlighet i transfobiens tid

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Prinsipielt har annonsører ytringsfrihet på lik linje med alle andre, så lenge reklamen ikke diskriminerer, trakasserer eller hetser. I tillegg finnes det egne bestemmelser mot reklame for tobakk og alkohol.

I tillegg til den lovregulerte ytringsfriheten må Adresseavisen også ta hensyn til presseetikken i vurderingen av hva som kan publiseres eller ikke. Presseetikken er regulert blant annet i Vær Varsom-plakaten.

Teksten i annonsen fra Stiftelsen MorFarBarn ble gått gjennom av redaksjonen før publisering nettopp med tanke på presseetikken. Etter vårt syn er teksten godt innenfor Vær Varsom-plakaten.

Mediene har en særskilt rolle i å sikre en sterk ytringsfrihet. Det er en presseetisk dyd å la ulike syn komme til orde. Dette gjelder også synspunkter og meninger som er upopulære eller kontroversielle. Noen ganger betyr det at også ytringer som oppleves ubehagelige, eller til og med krenkende, blir publisert. Det må vi tåle. Alternativet er en innskrenkning av ytringsfriheten, som til slutt vil ramme oss alle sammen.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå