Behandling i psykisk helsevern i pandemiens år

Under pandemien har videokonsultasjoner gjort at flere er blitt behandlet, skriver innleggsforfatteren. Her er det sykepleier Toril Hovin Viem og overlege Bjørn Olav Åsvold som møter pasient Jenny Husås Houmbi.  Foto: ELLING FINNANGER SNØFUGL/ST. OLAVS HOSPITAL

Saken oppdateres.

Ordfører Rita Ottervik har skrevet til St. Olavs hospital ved direktør Grethe Aasved og uttrykt bekymring for at våre pasienter er henvist til samtalebehandling via skjerm. Hun uttrykker særlig bekymring for våre unge pasienter. Som overlege i psykisk helsevern ved St. Olavs hospital (Tiller DPS) er jeg glad for at vår ordfører så direkte engasjerer seg i den bekymring vi alle deler for de psykiske utfordringer. Utfordringer mange har i et år preget av strenge restriksjoner for samvær og fravær av aktivitetstilbud.

LES OGSÅ: Varsko mot å bruke skjerm i behandlingen

Ved vårt DPS opplever vi en økning av henvisninger på pasienter som har fått nyoppståtte psykiske plager eller forverring av sin psykiske lidelse i dette året. Det gjelder alle aldersgrupper, men i særlig grad unge mennesker som har hatt hjemmeskole, mistet arbeid eller kommunale tilbud som stengte ned.

Som lege og leder kjenner jeg meg ikke igjen i Otterviks beskrivelse av at pasienter kun møter behandler digitalt. Da pandemien brøt ut i mars 2020 omorganiserte vi virksomheten vår i løpet av svært kort tid slik at vi klarte å opprettholde et tilbud til våre pasienter pr. telefon eller skjerm. Etter som vi fikk mer oversikt og informasjon fra myndigheter, har vi gradvis åpnet for at flere pasienter kan komme til DPS. Vi har organisert oss fysisk med adgangskontroll, stor nok avstand mellom stoler i venterommene, og tilsvarende på behandlerkontor. Av smittevernhensyn kan ikke alle våre behandlere være på jobb samtidig slik at vi har rotasjon og «kohorter», som er sammen på jobb og veksler på å ha hjemmekontor.

LES OGSÅ: Psykisk helse trenger både ord og handling

Vi tar imot de fleste pasienter til en første konsultasjon (unntak ved smittvernshensyn eller pasientenes eventuelle ønske om videokonsultasjon). Pasienter som mangler nødvendig utstyr til en videokonsultasjon eller kjenner seg ukomfortable med dette, får fortsette å møte. Det samme gjelder pasienter med alvorlige lidelser og selvmordsrisiko. Vi vurderer fortløpende behovet for oppmøte i samråd med våre pasienter.

Det er ikke optimalt å møtes på skjerm, men videokonsultasjoner har gjort det mulig å opprettholde et behandlingstilbud til langt flere enn om vi kun hadde oppmøtetimer. Mange konsultasjoner kan trygt gjennomføres på video og mange pasienter gir gode tilbakemeldinger på dette. Ottervik etterlyser videre gruppebehandling. Jeg kan glede henne med å si at det er i gang, både digitalt og med oppmøte.

Midtnorsk debatt: Funksjonshemmede har rettigheter som trenger sterkere vern

Smittevernhensyn gjør at vi fortsatt ikke kan åpne helt, det vil bli for mange mennesker samlet, både ansatte og pasienter. Jeg håper at denne korte beskrivelse av virkelighetens DPS beroliger både vår ordfører og andre som måtte dele hennes bekymring. Vi ser alle fram til at pandemien trekker seg tilbake slik at vi kan møtes på vanlig og godt vis.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå