Vil regjeringen sentralisere norsk landbruk fram mot 2030?

Ikke la Venstre styre landbrukspolitikken gjennom en feilslått klimapolitikk for landbruket, skriver Tomas Iver Hallem (Sp).  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Vil klimatiltakene til regjeringen Solberg med statsråd Rotevatn i spissen sentralisere kjøttproduksjonen i Norge slik vi kjenner den i dag? Ja, jeg frykter det. Rødt kjøtt blir fremstilt som klimaskurken til regjeringen i klimaplanen 2021–2030. Jeg mener norsk kjøttproduksjon er en del av løsningen.

LES OGSÅ: Professor: Rødt kjøtt vil være en naturlig og nødvendig del av kosten

Det er liten tvil om at regjeringen Solberg sin klimaplan for 2021–2030 vil endre matproduksjonen i Norge på en radikal måte, hvis den blir gjennomført. Tidligere produksjonsmål for næringen endres uten noen stor debatt, og hvis målsettingen om kostholdsendringer gjennomføres fram mot 2030, vil vi ikke kjenne igjen norsk kjøttproduksjon slik den er i dag. Ifølge regjeringens klimaplan kommer 20 prosent av klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor i perioden 2021–2030 fra jordbruket. Ambisjonen til regjeringen er ifølge klimaplanen at 5 millioner tonn CO₂ skal kuttes fra landbruket. Alle skal bidra, men!

Landbruket er godt i gang med å se på hvordan produksjonen skal optimaliseres med tanke på å reduser utslipp fra produksjonen gjennom godt avlsarbeid, nye produksjonsmåter og introduksjon av ny teknologi. Men problemet er at regjeringen nå legger en plan fram mot 2030 for hvordan nesten 2,9 millioner tonn co₂ skal kuttes gjennom kostholdsendringer til det norske folk. Regjeringen planlegger at vi skal bort fra rødt kjøtt, noe som vil få store konsekvenser for dagens struktur for kjøttproduksjon. Hva betyr dette bortfallet av marked i praksis, hvis regjeringens målsetting om reduksjon av rødt kjøtt blir gjennomført?

LES OGSÅ: For mange kjøtthau i debatten om mat

Dersom regjeringen Solberg lykkes med kostholdsendringene av det norske folk frem mot 2030 vil det kunne få dramatiske konsekvenser for dagens produksjon av rødt kjøtt. Ifølge klimakur-utredningen til regjeringen er det ammekuproduksjon som vil bli hardest rammet, og i verste fall må man forvente en reduksjon på nesten 70 prosent sammenlignet med dagens produksjon. Sau og ammekyr utgjør den største andelen av dyr på beite i distriktene. Mange produsenter har satset og bygd opp produksjonen sin med stor egeninnsats og med store lån. Mange melkeprodusenter vurdere nå hva de skal gjøre med sin produksjon når nye krav gjør at man må investere for å følge kravene som stilles til næringen. Landbruket er en del av klimaløsningen, ikke problemet

LES OGSÅ: Den gamle bonden er død, leve bonden

I en farlig miks med større rovdyrpopulasjoner, nye krav og nedslitt produksjonsapparat i en kombinasjon med en plan fra regjeringen for endring av kostholdet til det norske folk for konsum av rødt kjøtt vil det kunne gi en kombinasjon av negative faktorer som vil frastøte investeringslyst til kjøttprodusenten i Distrikts-Norge. Regjeringen med statsråd Rotevatn i spissen vil endre forbruket av rødt kjøtt til det norske folk. Om han lykkes, vil det rive livsgrunnlaget bort for svært mange kjøttprodusenter. Regjeringen må se landbruket og kjøttproduksjon som en del av klimaløsningen. Finn tiltak ut fra denne forutsetningen, statsminister Erna Solberg – ikke la Venstre styre landbrukspolitikken gjennom en feilslått klimapolitikk for landbruket. Spis norsk rødt kjøtt med god samvittighet og støtt norsk landbruk og verdiskaping i Distrikts-Norge!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå