Naboer: Aktivitetene på byggeplassen påvirker sterkt vårt bomiljø

Vi håper og forventer en forståelse for at aktivitetene på byggeplassen innvirker sterkt på vårt bomiljø i Sameiet Vangslunds gate, skriver naboer.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Det vises til artikler i Adressa 12.03.21 og 20.03.21, der det 12.03 fortelles at arbeidere ble dårlige av forurensing, og at det er stopp i arbeidet fordi Statsbygg skulle utføre en oppdatert risikovurdering. Det sto videre at Statsbygg «viser til at det har vært tett og god dialog med naboer om luktproblemene». Styret for Sameiet Vangslunds gate 20 og 22 kan bare gjenta det som refereres i artikkelen 20.03. Her reageres det kraftig på at vi som noen av de nærmeste naboene ikke har fått noe informasjon. Det hevdes i artikkelen 20.03 at det er lagt informasjon i postkassene i nabolaget. Det stemmer ikke. Noen, uten at vi vet hvem det er, har hengt opp et ark om trafikkomlegging på oppslagstavlene i inngangspartiene. Det er den eneste informasjonen som har kommet til beboerne.

LES OGSÅ: Naboer fikk ikke høre et ord om forurensingsproblemene

I artikkelen 20.03 henviser Statsbygg til at det er oppslag om byggeprosjektets hjemmeside på byggegjerdet og brakkeriggen. Ved å gå inn på hjemmesida til Backe (byggentreprenør) kan vi lese følgende: «Det skal graves ut rundt 45 000 kubikk med masser, noe som tilsvarer omtrent ett lastebillass hvert 10. minutt i fire måneder». Og videre kan vi lese dette: «3. Fundamentering og råbygg: I denne fasen vil det også være en stor transportmengde av betongbiler til støp av bunnplate og vegger, samt biler som leverer betongelementer. Elementbilene vil stille seg opp for lossing før de igjen kjører ut. Det vil kun være anleggstrafikk som får benytte Vangslunds gate vest for gjennomkjøring.»

LES OGSÅ: Nå blir det endelig nybygg for helse- og sosialfagene her

Alle disse aktivitetene vil få svært stor innvirkning på vårt bomiljø. Beboere meldte om plager med hodepine i perioden med spunting på byggeplassen. I Vangslunds gate, rett utenfor våre leiligheter, har det i lange perioder vært kjøring fram til byggeplassen og ut fra byggeplassen, så mye at vi utallige ganger har observert at det har hindret framkommelighet til biler som skulle kjøre til eller fra butikker og vår garasjenedkjøring. Lastebiler har stått med motoren på og ventet på å komme fram.

Flere beboere har fortalt om episoder der de har bedt sjåfører slå av motoren på grunn av sterk eksosluft i området. Unnskyldningen har vært at det har vært kaldt, og at de måtte vente på å komme inn i området. Fra noen av leilighetene har vi utsikt rett ut til Finalebanen aktivitetspark, og har kunnet glede oss over alle barn, spesielt barnehagebarn, og unge som benytter parken til positiv lek og aktivitet. Den store trafikken med lastebiler og all stans med motoren på gir grunn til bekymring.

LES OGSÅ: Omkjøring i Trondheim på grunn av utbygging

Vi kan også lese på Backes hjemmeside at varelevering skal skje fra Olav Kyrres gate, og at Vangslunds gate vest skal benyttes til gjennomkjøring. Både ut fra det som er skrevet og ut fra illustrasjonen på hjemmesida om at det skal være innkjøring fra nord og utkjøring mot sør, stiller vi spørsmål til nåværende praksis om at all kjøring til og fra byggeplassen skjer på Vangslunds gate sør, dvs. gateløpet utenfor vårt boligsameie. Det ville avhjelpe problem med stor trafikk og framkommelighet i gata om det var bare kjøring fra byggeplassen, slik illustrasjonen på hjemmesida viser.

Framkommelighet for gående og syklende har blitt sterkt påvirket. I oppstarten kunne vi passere forbi gjerdene i Vangslunds gate, men så ble det satt opp stengsler for det. Vi tillater oss å be om at det vurderes om det er behov for at prosjektet stenger både gate og fortau i Vangslunds gate. Slik det er nå, er fortauene stengt på begge sider av byggeplassen, og man må bruke omveier for å komme seg inn mot sentrum.

Vi håper og forventer en forståelse for at aktivitetene på byggeplassen innvirker sterkt på vårt bomiljø i Sameiet Vangslunds gate 20 og 22. Og at Statsbygg som byggherre sørger for at naboer får informasjon om aktiviteter som foregår, f.eks. hvis og når store mengder med forurenset masse skal fraktes i store mengder i gata rett utenfor våre leiligheter. Beboerne har forståelse for at byggeprosjekt krever noe av naboene, men ønsker å bli informert slik at man ved behov kan ta nødvendige forholdsregler. Og ikke minst, understreker vi behovet for at trafikkavviklingen vil bli i samsvar med det som er beskrevet på hjemmesida, slik at framkommelighet og trygghet for beboerne og andre brukere av området sikres på en bedre måte enn nå.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå