Vi ønsker en bred debatt om fagene i skolen

Vi vil nå invitere lærere, elever, og fagfolk fra universiteter og høyskoler til å utrede og komme med innspill til hva som må være kjernen av fag i videregående skole, skriver kunnskapsministeren,  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Rundt en femtedel av elevene som starter på videregående opplæring har ikke fullført fem år senere. tre av fem elever sier at de ikke er godt forberedt på å møte de akademiske kravene i høyere utdanning. Regjeringen vil gjøre noe med begge deler.

Samfunnsfaglærer om ny skolereform: – Jeg er så oppgitt at jeg sprenger

Fellesfagene opptar nærmere 70 prosent av tiden til elevene på studiespesialisering. Liedutvalget har pekt på at elevene, særlig på studieforberedende, har en stor andel obligatoriske fellesfag. Noen av disse fagene har veldig få uketimer. Det gjør fordypning, en sentral del av det å bli klar for studier, vanskelig.

LES OGSÅ: En skoledebatt uten kunnskap

Regjeringen ønsker derfor en diskusjon om hvilke fag som skal være obligatoriske for alle, både på studieforberedende og på yrkesfag, og hvor stor plass disse fagene skal ha. Regjeringen foreslår ikke at dagens fellesfag skal forsvinne.

Vi vil nå invitere lærere, elever, og fagfolk fra universiteter og høyskoler til å utrede og komme med innspill til hva som må være kjernen av fag i videregående skole, og til å utvikle det nye faget. Timeplanen til elevene vil først være klar når vi har gjennomført en bred og inkluderende prosess.

Les også kronikken: Yrkesfag – et smart valg

Videregående opplæring skal fortsatt ha en allmenndannende funksjon. Det er avgjørende at elevene får utvikle kritisk tenkning, at de kan forstå både fortiden, tiden vi lever i og være forberedt på fremtiden. I møte med «fake news» og polariserte debatter er det viktig at hver og en av oss står rustet til å vurdere informasjon og se den i sammenheng – også med hva som ligger bak oss i historien.

Videregående opplæring skal fortsatt være en viktig fellesarena og et sted for å tilegne seg ferdigheter, kunnskap og kompetanse, som er viktig for å være en aktiv samfunnsborger. Videregående skal fortsatt gjøre ungdommene klar til livet, ikke bare yrkeslivet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå