Alle skal med - også i SFO

Saken oppdateres.

Den norske fellesskolen bygger på prinsippet om at den skal omfatte alle elever og utjevne forskjeller, både sosialt og demografisk. Likevel er det altså slik at 1 av 5 førsteklassinger står utenfor SFO, og fra 1.–4. trinn står fire av ti barn utenfor skolefritidsordningen. Det betyr at nesten halvparten av alle skolebarn som potensielt kunne deltatt i SFO, ikke får det av ulike årsaker. En av disse årsakene handler ofte om vanlige folks økonomi. Det dyreste er ikke å få barna, men å ha de, sende de i en barnehage hvor maksprisene fortsetter å øke, og en skolefritidsordning som koster skjorta.

LES MER: Belboe: – Tror lærernormen fjernes

LES MER: – Trondheim klarer ikke drive skole på lovlig vis

Samtidig vet vi at antallet barn som vokser opp i fattigdom øker. Høyre-regjeringens politikk har satt dype spor etter snart ett tiår ved roret, og mest på vondt når vi ser hvor hyppig forskjellene i Norge fortsetter å øke. Nye tall fra SSB viser at det nå er 115 000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Vi kan se for oss hvor vondt det er for en seksåring å måtte gå hjem etter endt skoledag mens klassekameratene spiller fotball, driver med turn eller andre aktiviteter etter ordinær skoletid. Foreldrenes økonomi bør ikke ha noe å si for om landets førsteklassinger får ta del i den viktige leken og læringen SFO bidrar til.

En god skolefritidsordning er også et godt integreringstiltak. Å gi enda flere barn med innvandrerbakgrunn muligheten til å delta i SFO, er bra for familiene, for barna og bidrar positivt til barnas norskkunnskaper. Vi har sett de gode resultatene dette medfører, blant annet på Huseby og Lilleby skole i Trondheim, hvor nesten alle barna deltar i SFO som den er gratis. Dette var en satsing som nå er avsluttet fra regjeringens side, men som Arbeiderpartiet og de rødgrønne i Trondheim har valgt å videreføre. Trondheim Ap vil i løpet av de neste årene utvide denne satsingen til å gjelde enda flere skoler. Med hjelp fra en ny Ap-styrt regjering kan vi innføre gratis SFO for alle skoler i et langt større tempo.

Høyre-regjeringen har hatt over syv år på å gjøre noe med dette, men har knapt løftet en finger for disse barna. For de barna dette gjelder, betyr det at de må stå på utsiden av gjerdet og kun titte inn. At én av fem førsteklassinger og nesten halvparten av alle barn fra 1.–4. trinn står utenfor ordningen, er ikke holdbart.

En slik satsing krever handling. Arbeiderpartiet vil innføre gratis SFO for alle, i første omgang de yngste barna på første trinn. Slik sørger vi for at færre blir utelatt på grunn av foreldrenes inntekt og for at flere barn får ta del i det gode fellesskapet SFO er.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå