Ønskeliste for Nasjonal transportplan og E14

De har vært rause med kakespisingen i Stjørdal kommune, men når det gjelder Nasjonal transportplan er det liten grunn til å feire, mener ordføreren. Bildet er fra kakespising i en annen sammenheng, men kakespiserne er de samme.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Det er ikke bare langs trønderbanens stoppesteder det er blitt spist kake de siste åtte årene. Ved framleggelse av Nasjonal transportplan for fire år siden spiste Høyres Elin Agdestein også kake på Stjørdal rådhus. Kaken ble påspandert av Stjørdal kommune i anledning at det etter lengre tids arbeid hadde kommet inn 190 millioner i planleggingsmidler til en helhetlig og sammenhengende opprusting av E14 – regionens hovedpulsåre mot Sverige.

LES OGSÅ: Stopp firefelts vei – Sp skjerp dere!

Kostnadsberegnet til 3,5 milliarder i datidens kroneverdi skulle disse 190 millionene sørge for oppstart av planlegging i tidsperioden 2024-2029, og dermed legge til rette for investeringsmidler og utbedringer deretter. Med veiutbedring i sikte rundt – eller først etter 2030 kan man sikkert beskylde oss for å være rause med kakene på Stjørdal, men vi liker det nå en gang aller best sånn: Å være positive. Dette var en start. Nå var vi i gang. Skuffelsen var derfor stor da neste nasjonale transportplan ble lagt fram av regjeringen før påske. Søk på E14 i dokumentet ga ingen resultater. E14 var borte. Vekk.

Samferdselsministeren (som for øvrig over en lengre periode ikke har besvart invitasjoner til å besiktige veien) har i generelle ordelag gitt uttrykk for en kostnadseksplosjon under denne regjeringens vakt, og som igjen gir ham noen utfordringer. Det er det nærmeste en forklaring vi har kunnet lese oss til. Om man leter etter forståelse for at prioriteringer innenfor begrensede rammer er nødvendig, så skal man heldigvis ikke lete lenge i Kommune-Norge.

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag: – Gledelig

Sågar finner man de av oss som mener at offentlig pengebruk har antatt dimensjoner, som kan synes vel høye i et land med negativ reallønnsutvikling siden nåværende regjering tok over. Og hvor demografiske utfordringer foreligger i nær framtid. Allikevel har regjeringen altså tatt seg råd til både å tvangsnedlegge lønnsomme næringer, samt planlegge regjeringsbygg i 10-gangersklassen av kostnader for denne realinvesteringen i hovedferdselsåre mot nabolandet.

LES OGSÅ: Jubler for transportplanen, men ingen nye penger til Klettkrysset

Eskalerende utbyggingskostnader må bekjempes. Og konsekvensene når regjeringen ikke makter å unngå disse, er at mindre lar seg gjennomføre totalt sett. Så langt er vi enige. Hva gjelder E14, er saken allikevel den at vi ikke snakker om noen nedskalert nasjonal transportplan verken i penger eller prosjekt totalt sett. Det er tvert imot lagt inn en lang rekke nye prosjekt også i denne planen. Og i paradegrenen «bruke mer penger», så kiver man fortsatt om pallplass.

Spørsmålet som reiser seg, blir derfor: Hvilke nye opplysninger er tilkommet og hvilke endrede forutsetninger har gjort seg gjeldende for at denne veistrekningen nå er tatt ut, mens en rekke nye er blitt tatt inn? Det har nå gått en måned siden framleggelse av planen, og i fraværet av offentlig klargjøring blir man stående igjen med at viljen egentlig aldri var til stede. Dette narrespillet kan ikke vi som lokalsamfunn, befolkning og næringsliv leve med. Et åpent spørsmål i stortingsvalgåret blir derfor: Hva nå? Hvilke politiske partier kan sikre oss en troverdig plan for utbedring av E14?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå