Hvor ble det av bydelstorget?

Endelig skal dette slitne området få seg et ansiktsløft! Skriver debattanten.  Foto: Rett Hjem arkitekter

Saken oppdateres.

Før påske kunne Heimdalsbladet avsløre at det foreligger planer for bygging av nytt Saupstad senter. Endelig skal dette slitne området få seg et ansiktsløft! Bydelen har lenge trengt et sentrum som kan være en plass å søke til, i stedet for å måtte søke ut. Flere ganger har befolkningen deltatt i bydelsundersøkelser og sagt noe om hva de opplever som behov.

LES OGSÅ: Nei til høyblokker og fortetting på Saupstad

Områderapporten laget av Fantastic Norway arkitekter i 2006, er omfattende og verdig lesing. Spesielt behovet for en møteplass blir fremhevet som viktig. Både pensjonister og ungdom savnet et godt sted å «henge». Planskissen som nå foreligger er en skisse for tett boligbebyggelse på området, der 280 boenheter skal fordeles på flere blokker på opp til åtte etasjers høyde. Kjøpesenter i underetasjen. De frodige grøntarealene vi får se på solfylte 3D skisser med fugleperspektiv, bygges skjermet og synes å bli private uteområder for boenhetene. Det åpne torget som kunne hatt fremtidig potensial for livlig folkeliv, får i skissen redusert størrelse og blir inneklemt mellom høyreiste vegger.

LES OGSÅ: Folk trenger folk

Bydelen har flere særtrekk. Blokkbebyggelse i høyde på 3–4 etasjer og rekkehus- og eneboligbebyggelse i ytterstrøk. Lite opplevelse av å ha innsyn til naboen. Et annet særtrekk med bydelen er dens flotte fotgjengersoner og biltrafikk som loses rundt. Et tredje særtrekk er mangfold både hva gjelder kultur og språk, samt også variasjon i alder og lønnsinntekt. Det jobbes godt på mange hold for samhold og trivsel. Bydelstorget vårt bør være en arena som kan legge til rette for nettopp det, samhold og trivsel. Så da spør jeg: Hva skjedde med bydelstoget da planskissen for sentrum skulle lages?

LES OGSÅ: Beboernes interesser fremstår mindre viktig

Torget har lenge vært et sørgelig syn, med klart behov for oppgradering. Kommunens inntog i murblokka har vært et løft, med ny åpen gjennomgang under legesenteret og andre tiltak gjennomført under Områdeløftet. Torget bør også i fremtiden få være en åpen plass med betydelig størrelse. Det burde kunne bli et slags midtpunkt med inngang til kafé og restaurant i tillegg til biblioteket, Boxåpner kultursenter og helsetjenester som er der i dag.

Kanskje det finnes en gründerspire som ønsker åpne en restaurant med autentisk tyrkisk mat? Eller gjør plass på torget til en food truck? Et bakeri og kafé der naboer kan ta seg en kaffe og nyte ferske bakervarer. Uteservering inn mot et åpent torgareal. Tilgang til butikk (både Coop og butikk med utenlandske matvarer), treningssenter og andre relevante aktører kan legges inn i kjøpesenteret. La oss for all del ikke glemme verdien av gode offentlige torgarealer, med trær og buskevekster og benker for å sette seg og se på folkelivet, eller slå av en prat med naboen du tilfeldigvis treffer på din vei. Det faktum at det er et bydelssentrum som skal utbygges, burde være argument for å sikre gode og luftige offentlige uteareal. I dagens planskisse brukes dette i stedet som argument for å få lov til å bygge så tett og høyt som mulig.

Gode boliger, men kanskje ikke 280 stykker, og næringsareal er en nødvendighet på området. Jeg ber imidlertid om at man tenker over hvordan den nye bebyggelsen utformes, slik at den kan bidra til fornyelse og ivaretakelse av torget som offentlig rom, og som et pulserende hjerte i bydelen. Folkehelse, samhold og trivsel bør prioriteres når det bygges i sentrum.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå