Agdestein (H) svarer: Om marsipankaker og politikk

De har vært rause med kakespisingen i Stjørdal kommune, men når det gjelder Nasjonal transportplan er det liten grunn til å feire, skrev ordføreren i et tidoligere innlegg. Her svarer stortingsrepresentant Elin Agdenes (H). Bildet er fra kakespising i en annen sammenheng, men kakespiserne er de samme.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Jeg er enig med ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal i at det er viktig å feire politiske seire og gjennomslag. Som oftest ligger det årelange prosesser og svært mye arbeid bak når man lykkes i å oppnå nasjonal prioritering av viktige lokale og regionale utviklingsprosjekter. Kampen om pallplassene i Nasjonal transportplan (NTP) er knallhard. Derfor er slike markeringer viktige.

LES OGSÅ: Stopp firefelts vei – Sp skjerp dere!

Slik var det også for fire år siden, da forrige NTP ble lagt frem, og det ble klart at E14 fra Stjørdal til svenskegrensa kom inn med planleggingsmidler. Flere års politisk arbeid hadde båret frukter og vi passerte en gledelig milepæl. Derfor var det hyggelig for oss i Høyre å kunne ha med bløtkake til ordføreren i Stjørdal den dagen.

Jeg forstår skuffelsen over at E14 ikke er inne i det nye NTP-forslaget. Men jeg håper ikke Ivar Vigdenes mener Stjørdal og omegn samla sett har kommet dårlig ut når det gjelder samferdselsprioriteringer med denne regjeringen. Jeg vil mene tvert om; at Værnesregionen faktisk er blant vinnerne.

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag: – Gledelig

Stjørdal er det viktigste trafikale knutepunktet i hele Trøndelag, og regjeringens satsinger har understøttet det faktum gjennom snart åtte år. La meg nevne de viktigste:

  • Ny E6 Værnes -Ranheim
  • Ny E6 Kvithamar- Åsen
  • E14: Ny Forra bru
  • E14: Skredsikringstiltak
  • Elektrifisering av Meråkerbanen.
  • Elektrifisering og modernisering av Nordlandsbanen fra Trondheim frem til Stjørdal
  • To tog i timen på Trønderbanen strekningen Melhus-Stjørdal innen 2024

LES OGSÅ: Jubler for transportplanen, men ingen nye penger til Klettkrysset

I tillegg bygger vi ny E6 sørover fra Trondheim og Nye Veier skal investere over 11 milliarder kroner i ny E6 videre nordover fra Åsen til Nordland grense. Det betyr enormt mye for vekstkraften i hele Trøndelag.

Selv om vi under denne regjeringen har doblet samferdselsbudsjettene sammenlignet med den rødgrønne regjeringsperioden der Vigdenes sitt parti hadde samferdselsstatsråden, er det tøffe politiske prioriteringer om hver eneste samferdselskrone. Behovene er mange og påtrengende over hele landet, og det mangler heller ikke på stå-på-vilje fra andre landsdeler. Da er det en fordel å unngå politisk spillfekteri og heller jobbe sammen, på tvers av partiene og på lag med næringslivet, for å nå frem.

Da vi etablerte selskapet Nye Veier, som blant annet har ansvaret for stamveiutbyggingen på E6 gjennom Trøndelag, skjedde det til store protester fra de rødgrønne partiene, Sp inklusive. Den nye selskapsorganiseringen har imidlertid vist seg å være svært vellykket. Vi får mer vei for pengene og kan ruste opp langt flere strekninger enn med den gamle stykkevis og delt-modellen.

Mange spør seg hvordan det vil gå med motorveibyggingen med en rødgrønn regjering med SV og MDG på vippen. Om Nye Veier skrotes og hvordan det da vil gå ikke bare med E14, men med hele det store løftet på vei i Trøndelag. Det kan Vigdenes kanskje gi oss en indikasjon på?

Tilbake til E14. Selv om jeg ikke kan erindre at E14 var blant de europaveiprosjektene Sp selv prioriterte i regjering, forstår jeg som sagt frustrasjonen over at strekningen ikke fikk prioritert plass i forslaget til ny NTP. Ja, jeg deler faktisk skuffelsen over det. For det er ingen tvil om at E14 trenger å rustes opp. Strekningen utgjør en viktig forbindelseskorridor til Sverige og det går mye gods og varetransport på strekningen. Mange pendler langs stjørdalsføret. Standarden på veien er langt under det man legger i europaveistandard, smal, svingete og trafikkfarlig som den er både for vanlige trafikanter og for tungtransporten.

Det er derfor ingen grunn til at vi fra Trøndelag skal gi opp kampen for opprusting av E14. Jeg tar gjerne enn prat med Ivar Vigdenes om hvordan vi kan gjøre felles sak for E14 inn mot stortingsbehandlingen av NTP. Det er Stortinget som avgjør om og når E14 kommer inn i den nasjonale transportplanen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå