Studenter: Vi trenger mer enn hastetiltak for bedre trivsel

Kunnskapsdepartementet og Trøndelag fylkeskommune: Nå gjelder det. Sats på studentene. Vis at dere tar studentvelferden på alvor. Prioriter midler til nybygg på Studentersamfundet i Trondheim, skriver stundetrepresentanter.  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Saken oppdateres.

Den siste tiden har ensomhet og stadig dårligere psykisk helse blant studenter fått mye oppmerksomhet, og mange prater om viktigheten av at dette forbedres. Det er nå på høy tid å gå fra prat til konkrete tiltak. Vi mener at nybygg på Studentersamfundet i Trondhjem er blant de beste, største og potensielt billigste forebyggende tiltakene mot ensomhet blant studenter i Trondheim. Det er på tide at Trøndelag fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet tar sitt ansvar her på alvor og gir støtten som trengs for å realisere prosjektet.

LES OGSÅ: Fylkespolitikere vil støtte Studentersamfundet

Det skal i løpet av de neste årene foregå en storslått utbygging av studiebyen Trondheim gjennom campusprosjektet. Dette er en fantastisk satsing, men det er viktig at man husker på at vi trenger en helhetlig utbygging av studentbyen. Man kan ikke kun utvide et stort fagmiljø uten å samtidig bygge ut for et bedre læringsmiljø. Læringsmiljøet handler om å trives som student og ha gode rammer for å både lære og leve, noe som til syvende og sist er universitetet og Kunnskapsdepartementet sitt ansvar.

LES OGSÅ: Slik blir nye Studentersamfundet

Gode læringsmiljø er viktig for å bekjempe ensomhet blant studenter. Dette har som sagt fått mye oppmerksomhet under koronaen, men tallene var skremmende nok før pandemien. I vanlige tider meldte en av tre studenter at de kjenner seg ensomme og over hver fjerde melder om alvorlige psykiske plager. Vi trenger mer enn hastetiltak for bedre trivsel, vi må også satse på de langsiktige prosjektene. Nybygg på Samfundet er her et unikt prosjekt som vil kunne danne en god og trygg møteplass for mange kommende generasjoner av studenter.

LES OGSÅ: Onsdag ble fasadetegningene avslørt for trondheimsstudentene.

Daglig kjenner Samfundet på at de ikke har rom for å skape et tilbud for alle. I 2019 hadde Samfundet et medlemstall på over 16 000. Når dagens bygg har en kapasitet på 2500, får man et tydelig bilde på hvor sårt trengt utbyggingen er. Med flere kvadratmeter kan de skape et større, bedre og bredere tilbud til byens studenter og med dette sørge for at Trondheim klarer å møte behovet for den voksende studentmassen.

LES OGSÅ: Slik er det på Studentersamfundet i koronens tid: Det er ikke så lett å bli kjent med nye

Trivsel og glede blant studenter er relevant for alle studiebyer i Norge. Likevel er nybygg et av de få konkrete prosjektene som faktisk står klare ved dørstokken. Det mangler kun den siste bevilgningen, og som vi vet vil ha en enorm effekt. Studentersamfundet i Trondhjem er det eneste Studentersamfunnet som eier og driver seg selv med egne midler. Andre studenthus får årlig store millionbeløp i driftsmidler, og når Samfundet nå ber om et enkeltbeløp, bør dette prioriteres. Om ikke annet enn for å justere rettferdighetsskalaen.

Samfundet har lenge kjent på behovet for mer plass, men nå er man nærmere utbygging enn noen gang tidligere. Dette er takket være store økonomiske bidrag fra NTNU, Velferdstinget, Studentsamskipnaden og Trondheim kommune. De mangler nå bare bidrag fra Kunnskapsdepartementet og Trøndelag fylkeskommune for å få den økonomiske tryggheten de trenger for å kunne starte utbyggingen.

Kunnskapsdepartementet og Trøndelag fylkeskommune: Nå gjelder det. Sats på studentene. Vis at dere tar studentvelferden på alvor. Prioriter midler til nybygg på Studentersamfundet i Trondheim.

  • Adelia Sofia Ingimundardottir, Formann i Høyres Studenterforening i Trondheim
  • Bendik Sæther Wessel, leder for Trondheim Fpu
  • Daniel M. Hovind, ungdomsrepresentant for Trøndelag KrF
  • Nora Stein Baustad, leder for Trondheim Senterstud
  • Magnus Jentoft, leder for Trondheim Sosialistiske studenter
  • Sondre Rekdal, leder for Rødt Universitetslag Trondheim
  • Sofie Rosten Løvdahl, medlem i Trondheim Studentråd for Arbeiderpartiet
  • Svein Olav Størseth, leder for Trondheim Grønne Studenter
  • Vebjørn Arff, leder for Trondheim Liberale Studenter (I dialog med Studentersamfundet i Trondhjem)

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå