Ordfører Vigdenes (Sp): Invitasjon til møte om E14

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) inviterer Høyres Eli Agdestein for å oppklare veien videre etter at E14-planene forsvant fra Nasjonal Transportplan.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Jeg viser med dette til Elin Agdesteins innlegg og inviterer herved til møte om E14. For at vi skal kunne forberede oss, håper jeg at hun i forkant kan bidra til å klargjøre bakgrunnen for at E14 som var en del av forrige nasjonale transportplan nå er tatt ut, mens er rekke prosjekter som ikke var en del av forrige plan nå er tatt inn. Herunder hvilke kost-/nyttevurderinger som ligger bak dette.

LES OGSÅ: Om marsipankake og politikk

Over lengre tid (og før offentliggjøring og oversendelse til Stortinget) har Agdestein presentert ulike tiltak i Trøndelag, som i ny NTP har funnet plass i forslaget fra regjeringen. Gjennom dette har Agdestein tatt eierskap til de beslutningsprosesser som ligger bak dette helhetlige forslaget. Politikk er som kjent prioriteringer. Og hvis Agdestein har deltatt aktivt i disse samtalene og påberoper seg delaktighet i NTPs positive effekter, da har hun vel også visst om og vært deltagende i fjerningen av E14? Eller kom dette like overraskende på henne? Agdesteins syn på – og rolle i norsk politikk – kan vel neppe gå ut på å presentere solskinnssiden av prioriteringer man selv ikke har deltatt i – snarere enn faktisk å foreta dem?

LES OGSÅ: Stopp firefelts vei – Sp skjerp dere!

Det må derfor innrømmes noe provokativt at Agdestein først nå uttrykker samarbeidsvilje for å gå i dialog om «felles sak». Dette for å gjeninnta noe i hennes egen regjerings forslag som hun selv har men hun har en bestemmende innflytelse over. Et forslag hvor resultatet på fremleggelsesdagen er at vi totalt uforberedt blir fratatt noe vi ikke er blitt gitt noen signaler om at er på tur ut, verken fra Agdestein eller andre. Og dette attpåtil over en måned etter framleggelsen, og hvor jeg samme dag etterlyste en begrunnelse uten å ha hørt noe som helst i etterkant.

Enten har Agdestein ingen bestemmende innflytelse over dette, og et møte vil ha liten verdi. Eller så har Agdestein en bestemmende innflytelse, men velger å ikke bruke den til å forklare slik at vi faktisk kan inngå i en konstruktiv diskusjon om de forutsetninger som er lagt til grunn.

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag: – Gledelig

Jeg velger å tro Agdestein på at hun har intensjoner om å rette opp i det hun etter eget utsagn har vært med på å influere så langt. Ved kontakt vil vi finne et tidspunkt for møte som passer både stortingsrepresentantens og undertegnedes kalender. Forhåpentligvis i nær framtid, og etter en forutgående forklaring.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå