«Valg 2021: Utfordring til en politisk motstander»

Venstre utfordrer Ap: Moderne reformparti eller reformsinke?

Historisk har Venstre og Arbeiderpartiet vært de sterkeste drivkreftene for viktige reformer. Vi har delt en vilje til nødvendige reformer - selv om det møter motstand. Nå framstår Ap som et parti som nøler, et parti som heller vil reversere enn reformere.

Vi bruker tid på rusreformen fordi den skal avgjøres nå, og Aps standpunkt er avgjørende. Men det er også andre områder der vi savner et parti som forsvarer nødvendige reformer. Ap var med på politireformen, men ble med i koret som kritiserte reformen, skriver de to Venstre-kandidatene.   Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Det er synd fordi reformer er fortsatt viktig. En av de viktigste reformene er rusreformen. Snart skal Ap ta stilling i den saken: Før sommeren avgjøres det i Stortinget med Ap på vippen. I denne saken har de fremste politikerne i Trøndelag Ap vært negative til reformen, men ungdommen har vært positiv. Rusreformen skal sørge for at rusavhengige møtes med hjelp i stedet for straff. Det er ikke et frislipp eller legalisering av narkotika. Rusreformen er vår tids viktigste sosialreform.Ap gjorde lite for rusavhengige da de satt i regjering, men Ap-veteranen Thorvald Stoltenberg gjorde en stor innsats for norsk ruspolitikk da han ledet Stoltenberg-utvalget i 2009. Han foreslo en rekke viktige tiltak, mange av disse er gjennomført etter at Venstre kom i regjering. Et av tiltakene er å teste ut heroinassistert behandling. Stoltenberg-utvalget så også til Portugal for å gå fra straff til hjelp. Det ble stanset av den rød-grønne regjeringen, nå tar vi det opp på nytt.

LES SVARET FRA AP: Våre reformer skal løse problemer

Trondheim kommune har fått til mye bra i ruspolitikken. Flinke og engasjerte ansatte med oppsøkende virksomhet er en av suksessoppskriftene. Vi ser at de som jobber innenfor fagfeltet møter rusavhengige med respekt. Uansett har Trondheim og resten av landet alt for mange rusavhengige som ikke får hjelp. Vi skal slutte å straffe folk som sliter og heller tilby dem hjelp. Ap må samlet falle ned på den rette siden – på lag med en framtidsrettet reform som er i tråd med partiets program. De må ikke bøye av for Senterpartiets straffelinje og frykt for radikale reformer.

Vi bruker tid på rusreformen fordi den skal avgjøres nå, og Aps standpunkt er avgjørende. Men det er også andre områder der vi savner et parti som forsvarer nødvendige reformer. Ap var med på politireformen, men ble med i koret som kritiserte reformen. Nå viser tørre tall at reformen er en suksess og at tilbudet for de fleste er blitt bedre.

Trøndelag var tidlig ut med regionreformen da de to fylkene ble slått sammen. Reformen er nødvendig, ikke minst fordi den fører makten nærmere folk flest. Vi vil at flere beslutninger skal ta i kommunen og fylker, men savner et Ap som trykker på for å få det til.

Det samme gjelder utflytting av statlige arbeidsplasser. Venstre har tatt opp dette i flere saker, og av og til ha vi lykkes. Vi savner et Ap som bruker sin styrke til å få en reel styrking av distriktene og regionene

Ap har heller valgt å legge seg inn mot Senterpartiets usanne historiefortelling om at det går dårlige i distriktene. Hvis du drar til kysten av Trøndelag opplever du noe helt annet – det blomstrer. For at disse distriktene skal fortsette suksessen er full oppslutning av EØS-avtalen. Her savner vi at toppene i fylket er tydelig når mulige samarbeidspartnere som SV og Sp vil gå i annen retning.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå