Gaulfossen - et unikt natur- og kulturlandskap

Tor Singsaas advarer sterkt mot utbyggingen av E6, slik planene nå foreligger. Utbyggingen påvirker også slektsgården på Rønningen i Gauldalen.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Jeg stiller meg svært kritisk til forslaget fra Nye Veier om å føre ny E6 på vestsida av Gaula med den følge at Gaulfossen og området omkring med lokal bebyggelse på Hovin blir sterkt berørt. Mange offentlige instanser og enkeltpersoner med faglig innsikt og kompetanse har uttalt seg meget kritisk om dette prosjektet. En slik veiføring vil få store negative konsekvenser for det rike og unike natur- og kulturlandskapet som Gaulfossen med omgivelser utgjør. Det er framført svært bærekraftige argumenter for dette områdets egenverdi, som advarer mot alle inngrep.

LES OGSÅ: Audun kan få nye E6 rett igjennom gårdstunet

Nye Veier benytter seg i sin prosjektbeskrivelse av et forskjønnende språk som benevner dette prosjektet som klimavennlig. Det holder ikke mål sett i forhold til en helhetlig forståelse av de utfordringer vi har i arbeidet for å bevare natur og klima for framtidas generasjoner. Et veiprosjekt som bryter seg inn i Gaulfossen, vil være irreversibel. Gaulfossen er et av de aller mest verdifulle og spesielle naturfenomenene i Gauldalen med sin canyon og med et rikt naturmangfold.

LES OGSÅ: Øystein kan få nye E6 100 meter fra hytta

Hvor mange slike unike naturformasjoner har vi ellers i Trøndelag? Å ødelegge dette for framtidas generasjoner, vil være dypt tragisk. Vi vil selvsagt aldri kunne få tilbake denne naturperlen om det blir bygd en vei som brutalt skjærer seg igjennom canyon. Disse umistelige verdiene kan ikke måles i kroner og øre!

I tillegg legges veien tett inn til bebyggelsen i et lokalsamfunn som vil bli sterkt berørt med støy og støvplager. E6 gjennom Gaulfossen blir en dominant i landskapet. Jeg har tidligere fått inntrykk av at en ny vei skal ha som overordnet mål å ikke dominere og bryte seg inn i det landskapet den går igjennom. Veien skal forme seg etter dalen, og ikke omvendt. Veier er blitt prisbelønnet for nettopp dette.

LES OGSÅ: Bedre infrastruktur snur ikke utviklingen

Veiprosjektet foreslått gjennom gårdstunet på Rønningen gård, med bru over Gaulfossen bryter fullstendig med disse verdiene. En høy veifylling fra dalbunnen opp til Rønningen vil omforme denne delen av Gauldalen. Veien vil bli svært dominant i dalføret. Dette kan vi da ikke tillate! Jeg henstiller til alle instanser om å gå imot dette veiprosjektet! Jeg uttaler meg i denne saken da Rønningen gård er min slektsgård. Min farmor Kari Krogstad Singsaas var født og oppvokst her. Audun Krogstad er min slektning. I min oppvekst tilbragte jeg mye tid i Rønningen, og kjenner derfor området og bygda godt.

Red.anm.: Singsaas uttaler seg som privatperson i dette debattinnlegget.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå