Nei, slik vil vi ikke ha det på Saupstad! 

Vi ønsker at utbygger Saupstad Senter AS tar ansvaret som grunneier, utbygger og lokal bidragsyter på alvor, skriver debattanten.  Foto: Rett Hjem arkitekter

Saken oppdateres.

Vi som bor i området Saupstad, Kolstad og Huseby, ca. 5000 innbyggere, er glade for at det skal gjøres noe med Saupstad sentrum. Trondheim kommune har de senere årene investert mye i bydelen vår. Innbyggerne i bydelen har i mange år engasjert seg i forbindelse med områdeløftet og den pågående bydelsutviklingen på Saupstad, Kolstad og Huseby. Det har vært sterk involvering av innbyggerne, og kommunen har lyttet og tatt hensyn til våre synspunkter ved utbygging av skoler, barnehager, parker, belysning og gang- og sykkelveier.

LES OGSÅ: Hvor ble det av bydelstorget?

Stor var skuffelsen da vi forsto at utbyggeren, Saupstad senter AS, ikke har tatt hensyn til reguleringsplaner eller innbyggernes behov og ønsker, og kommer med planer som går på tvers av dette. Det er gledelig at kommunedirektøren, kommuneoverlegen og byantikvaren er tydelige i sine innvendinger til forslaget. Kolstad Arbeiderlag støtter disse innvendingene.

LES OGSÅ: Nei til høyblokker og fortetting på Saupstad

I utbyggers forslag til hvordan de ønsker å utvikle sine eiendommer på Saupstad med et nytt butikksenter og 280 leiligheter, på et svært lite areal. Bygningsrådet har sendt forslaget på høring, og har stilt flere krav til endringer i planforslaget før sluttbehandling. Forslaget går blant annet ut på å bygge seks boligblokker fra tre til åtte etasjer, med næringsvirksomhet i sokkeletasjen. Det skal anlegges takterrasser som uterom og parkeringskjeller for beboerne.

LES OGSÅ: Beboernes interesser fremstår mindre viktig

Det er et stort antall innbyggere og besøkende i området til enhver tid. De krever et godt sentrumsareal, gode uterom, spisesteder, treffsteder, og tilstrekkelig med parkeringsplasser. Vi har flere barnehager i området, skoler, kirke og moské, idrettspark, Kolstad Arena, svømmehall, bibliotek, legesenter, helsestasjon, helsehus, tannlegesenter, fritidsklubb, bydelskafé, to apotek, to matbutikker, et treningssenter og en gjenbruksbutikk.

Antall parkeringsplasser foreslås betydelig redusert, med bare to HC-parkeringsplasser på bakkeplan ved hovedinngang butikk, samt noen i parkeringskjeller. Det må være gode og funksjonelle parkeringsareal for Saupstad bydelssentrum. Utbygger planlegger 280 boliger, som medfører økt trafikkbelastning. Den kraftige fortettingen i Saupstad sentrum og raseringen av bydelstorget vil ødelegge bydelens særpreg.

Det er planlagt mange små leiligheter, noe som ikke vil være attraktivt for de fleste familier. Vi mener at det må være en større variasjon i boligstrukturen, for å skape et mangfoldig og attraktivt bomiljø i og rundt de nye blokkene. Utbygger har etter vår mening glemt gjennomført innbyggerinvolvering i sin planlegging. De forutsetter at befolkningen skal bruke uterom og grøntareal i utkanten av bydelens sentrum, og bydelstorget vil med dette forslaget reduseres kraftig.

Disse planene harmonerer ikke med det særegne bomiljøet på Saupstad. «Bygda vårres» er preget av en boligstruktur som er innbydende, bygd etter «tunprinsippet» hvor det er enkelt å bevege seg til og fra. Et sted for folk i alle aldre. Området kjennetegnes av lavblokker i 3–4 etasjer, organisert i tun med grønne lunger. At man dobler denne byggehøyden i bydelens sentrum, er ikke greit.

Vi ønsker at utbygger Saupstad Senter AS tar ansvaret som grunneier, utbygger og lokal bidragsyter på alvor. Utbyggingen må være i tråd med reguleringsplanene for området, områdetløftets målsettinger og innbyggernes behov. Videoen utbygger har produsert, viser de nye byggene fra et fugleperspektiv. Hvordan vil de enorme byggene se ut i virkeligheten, og hvor blir det av det etterlengtede torvet som innbyggerne ønsker seg?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå