Rusreformen svikter ungdommene!

Rusreformen i den formen den nå er presentert, er jeg redd for at det er mange unge som må betale dyrt for, skriver firebarnsmoren i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Det ropes høyt i det offentlige rom om belastningen koronapandemien har hatt, og stadig har på de unge sine levekår og psykiske helse. Og det er bra, vi trenger forståelse for at de unge vil trenge ekstra støtte i tiden fremover. Samtidig står politikerne i fare for å svikte de unge ved å godta et forslag til rusreform som skal ivareta de rusavhengige.

LES OGSÅ: Hvordan forklare at narkotika er ulovlig, men ikke straffbart?

Denne reformen er det ungdommene som vil bære byrden av, fordi tilgjengeligheten av rus vil bli enda større når alle kan bære med seg vesentlige mengder rus ute i det offentlige rom. Det vi derimot trenger, er at det offentlige bevilger midler til god hjelp, langsiktig behandling og tett oppfølging av rusavhengige. I tillegg har samfunnet sviktet når det gjelder forebyggende arbeid.

LES OGSÅ: Vil ramme oss hardt politisk

Skal man ta vare på de unge sin psykiske helse og iverksette tiltak som kan støtte dem under gjenåpningen av samfunnet, så er normalisering og økt tilgjengelighet av rus det aller siste de trenger. Vi vet jo at rus ikke løser, men skaper problemer. Og vi vet at rus er aller mest farlig når mennesker er i sårbare situasjoner.

LES OGSÅ: Rusavhengige Odd Erlings bønn til Arbeiderpartiet

Hjelp og ikke straff er slagordet. Portugal er forbildet. Egne brukerdoser er argumentet. En grønnere rus er det de tror de får. Men ingen av disse argumentene holder mål om det er ungdommene som blir skadelidende. Vi må jo kunne tenke to tanker samtidig, en rusreform for å ivareta rusavhengige og samtidig beskytter de unge på best mulig måte.

LES OGSÅ: Derfor ønsker vi den nye rusreformen velkommen

LES OGSÅ: Vi helsesykepleiere settes sjakk matt av rusreformen

Jeg jobber til daglig med ungdom, og de har gjennom flere år fortalt om økt tilgjengelighet av blant annet cannabis og molly (MDMA). Disse er stadig oftere noe de presenteres for på fester og når de er sosiale. De er også helt klare på at de vet altfor lite om skadeeffektene av cannabis, mens de stadig utsettes for mengder av info som ufarliggjør og normaliserer rusmidler som de som unge er spesielt sårbare for.

Rus hindrer dessverre læring, øker faren for selvmord og forsterker psykiske problemer. Dette gjelder spesielt de unge fordi identitet, sosial trygghet og hjernen deres ennå er i utvikling. Det de virkelig trenger er informasjon, holdningsarbeid, dialog og støtte. La de rusavhengige få en reform som gir dem verdighet, hjelp og trygghet – det er på tide. Men ikke la det bli de unge som nå er spesielt sårbare, utsettes for økt tilgjengelighet og normalisering før vi har på plass nok arbeid som sikrer forebygging, forskning, rehabilitering og et opprustet psykisk helsevern.

De unge er ekstra sårbare etter over ett år med korona, restriksjoner og nedstengning. Reformen kommuniserer at rus er greit så lenge det er til eget bruk, og det er derfor stor fare for at flere unge da vil benytter seg av rus. Rusreformen i den formen den nå er presentert, er jeg redd for at det er mange unge som må betale dyrt for, og det har vi som samfunn, foreldre, lærere og politikere ikke råd. Ungdommene er fremtiden vår. Vi må derfor gi både de rusavhengige, og de unge, de beste vilkårene for å kunne leve det livet de fortjener!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå