Hjelp Studentersamfundet i Trondheim nå!

Studentersamfundet er den viktigste sosiale møteplassen for studentene i Trondheim, skriver Sit-direktør: Audhild Kvam. Nå ber hun staten bidra til utbygging av Samfundet.  Foto: Torbjorn Buvarp

Saken oppdateres.

For at prosjektet nytt Studentersamfund skal kunne realiseres, gjenstår en bevilgning fra statlige myndigheter. En bevilgning over revidert statsbudsjett i mai vil kunne muliggjøre byggestart i november i år. Koronaåret 2020–2021 har vist oss betydningen av å kunne møtes – og har vist oss hvor sårbare vi er som mennesker når vi ikke får møtt venner, men blir henvist til et liv uten sosial omgang med andre.

LES OGSÅ: Nå gjelder det. Vis at dere tar vår velferd på alvor

For mange av oss har koronatiltakene betydd mer tid hjemme sammen med den nære familien og mindre sosial omgang med andre. For de fleste studentene har dette betydd et helt år alene på studenthybelen med få kvadratmeter og en pc-skjerm i en ny by der de ikke kjenner noen. Undersøkelser som er gjort om hvordan mange studenter har opplevd denne mangelen på sosial kontakt og møteplasser, viser nedslående resultater. Mange opplever ensomhet, mange blir isolerte, demotiverte og deprimerte.

LES OGSÅ: Fylkespolitikere vil støtte Studentersamfundet

Også før koronaåret så vi at studentene hadde utfordringer med den psykiske helsen. Shot-undersøkelsen gjennomført i 2018 viste at hver tredje student følte seg ensomme og hver fjerde student hadde psykiske symptomplager. Det er grunn til å tro at dette bildet har forverret seg i løpet av det siste året. Koronaåret har vist oss hvor uvurderlig viktig det er at noen tar ansvar og skaper møteplasser, slik at man får venner og kan gjøre noe sammen utenom forelesningssalen. Studentene i Trondheim er fabelaktig dyktige til dette, og studentfrivilligheten skal ha en stor takk for at de inkluderer nye studenter hvert år i idrettslag, linjeforeningen og studentkultur.

LES OGSÅ: Slik blir nye Studentersamfundet

Studentersamfundet er den viktigste sosiale møteplassen for studentene i Trondheim. Gjennom historien har Samfundet vært et sted for studentene å utvikle seg som mennesker, jobbe sammen på dugnad, oppleve kultur, skape festivaler som UKA – Norges største kulturfestival og ISFiT – en unik festival med studenter fra hele verden. De setter aktuelle saker på agendaen til debatt, diskuterer politikk og bidrar dermed til at studentene deltar i utviklingen av vårt demokrati. Rundt 1700 studenter får sitt sosiale nettverk som frivillige i de ulike gjengene på Samfundet, og mange står på venteliste for å være med å jobbe – helt gratis.

LES OGSÅ: Onsdag ble fasadetegningene avslørt for trondheimsstudentene.

Det har lenge vært kjent at Samfundet ikke lenger har nok plass inne i det røde, runde fine huset ved Elgeseter bru. Flere ønsker å delta, og Samfundet vil derfor bygge ut for å skape plass til alle studenter som ønsker det. Mange kulturinstitusjoner som museer, opera og teater får store offentlige bevilgninger både til drift og til bygging av bygg. Samfundet har så langt klart seg uten driftsstøtte, og er derfor ikke en del av de årlige bevilgningene i de statlige budsjettene.

I Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) har vi satt av 20 millioner kroner til å støtte nybygget. NTNU, Trondheim kommune og Velferdstinget har også bidratt med store beløp til prosjektet. Vi leser i Adressa at også Trøndelag fylket ønsker å støtte nybygget. Nå mangler studentene den siste statlige bevilgningen for å kunne realisere bygget. Studentene har over flere år henvendt seg til sentrale politikere, men har så langt ikke fått napp.


Sit oppfordrer alle gode krefter til å bidra slik at studentene kan realisere dette prosjektet. Vi håper at Kunnskapsdepartementet nå bidrar med de siste millionene som skal til for å reise nybygget til Samfundet over revidert statsbudsjett i mai.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppePå forsiden nå