«Valg 2021: Utfordring til en politisk motstander»

KrF utfordrer Sp: Hvor ble det av solidariteten?

De store utfordringene i vår tid viser hvordan alle land er bundet sammen i et skjebnefellesskap. Både klimapolitikken og pandemien viser dette med all tydelighet.

Klimaendringer bidro til mindre regn i Øst-Afrika i 2011, og en studie viste i ettertid hvordan global oppvarming var med på å skape sult, nød og tusenvis av døde, meldte AP. Bildet viser en flyktningleir fra denne tiden med somaliske flyktninger i Kenya.   Foto: Jerome Delay/AP

Saken oppdateres.

Senterpartiets program burde kunne egne seg godt i dette bildet. Her heter det at «Senterpartiet står for utjamning av ressurser og levekår mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land.» Som et parti som er opptatt av landbrukets vilkår høver det også at partiet slår fast at de bygger på forvaltertankegangen: «Vår forpliktelse ligger i å sikre at vi kan overlevere samfunnet i bedre stand til neste generasjon.»

Gjennom mange år har vi sett en økende erkjennelse av at verden må stå sammen om sterke grep for å redusere opphopningen av klimagasser i atmosfæren. Derfor presenterte også regjeringen i januar i år den mest offensive planen for grønt skifte og utslippskutt noensinne.Da har det forundret oss å se hvordan Sp har stilt seg stadig lenger ut på sidelinjen i klimapolitikken. Dette fikk et sørgelig klimaks i førstekandidat og nestleder Ola Borten Moes kronikk på Trønderdebatt i februar, hvor han beskrev regjeringens klimaplan som en oppskrift på å fjerne produksjon og verdiskaping fra Norge.

Vi trenger å diskutere valg av klimatiltak og hvordan disse virker i ulike deler av landet. Men det er forskjell på å diskutere hvordan vi kutter utslipp og om vi i det hele tatt ønsker et grønt skifte. Senterpartiets bidrag har gått i retning av det siste. De fleste klimapolitiske utspill fra Senterpartiet synes de siste årene å ha handlet om stå på bremsepedalen.

På samme måte er vi forundret over Senterpartiets vaksinepolitikk.

Norge tilhører en privilegert gruppe av rike land som med 13 prosent av befolkningen av sikret seg over halvparten av verdens vaksinedoser. Mange lavinntektsland er i en helt annen situasjon. De første vaksinene kom til Afrika først i mars.

Norge har spilt en aktiv rolle i det internasjonale Covax-samarbeidet for å sikre vaksiner til lavinntektsland. Da 700 000 vaksiner ble tilgjengelig gjennom dette samarbeidet, gikk disse til dette formålet. Vi er forbløffet over at Senterpartiet slår fast at Norge i stedet burde kapret disse selv.

Sp og KrF har tradisjonelt stått sammen i arbeidet for distriktspolitikk og bosetting over hele landet. Det blir stadig tydeligere at velgere som både ønsker en sterk distriktspolitikk og solidaritet utover landegrensene, må velge bort Senterpartiet.

Våre folkevalgte og vår regjering har naturlig nok et særlig ansvar for egen befolkning. Dette ansvaret har KrF og regjeringen tatt. Nettopp fordi vi står for forvaltertanken og for utjevning mellom mennesker, kombinerer vi dette med et engasjement utover landegrensene. Til syvende og sist er det i vår egen interesse. Men det er også et uttrykk for solidaritet og den samarbeidsviljen vi trenger for å møte utfordringene vi står foran.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

Øyvind Håbrekke, 1. kandidat til stortinget for KrF 
        
            (Foto: Terje Svaan)

Øyvind Håbrekke, 1. kandidat til stortinget for KrF  Foto: Terje Svaan

På forsiden nå