Universell innovasjonsforbindelse mellom Gløshaugen og Hesthagen

For at det skal lykkes,kreves politisk vilje, evne og visjoner for fremtiden, ved å sikre universell innovasjonsforbindelse mellom Gløshaugen og Hesthagen., skriver innleggsforfatterne. 

Saken oppdateres.

Slagordet «Teknologihovedstaden» er under press. Mange nystartede virksomheter flytter fra Trondheim, og potensialet for lokal verdiskaping utnyttes ikke nok. Det skjer banebrytende teknologiforskning ved NTNU som kan resultere i nytt næringsliv. For å utløse innovasjonsideer må studenter og studentbedrifter ha mer daglig kontakt med næringsliv, kapitalforvaltere og andre gode hjelpere for kreativ felles problemløsning.

LES OGSÅ: En gangbru til begjær

Samfunnstrendene viser et klart behov for tverrfaglige forretningsmuligheter og innovasjon: Digital økonomi, sirkulær økonomi, produktutvikling, material- og energiteknologi er eksempler. Å koble fagmiljøer tettere vil legge til rette for innovasjon og verdiskaping.

En løsning på utfordringene er å realisere Innovasjonssenteret i Hesthagen, et prosjekt som har vært utredet i snart 20 år, og helt sentralt i NTNUs campusprosjekt. Det blir et naturlig midtpunkt i Innovasjonsdistrikt Trondheim utredet av kommunen, der mer etablert næringsliv kan lokaliseres i nærheten. Innovasjonssenteret vil kunne samle innovasjonsøkosystemet i Trondheim, åpne campus og bli en inngangsport til NTNU.

For at Innovasjonssenteret skal lykkes, er det avgjørende at det kobles tett sammen med teknologimiljøet på Gløshaugen, også fysisk. Et bygg på toppen av Vestskråningen som er hensiktsmessig og stort nok for innovasjonstunge naturvitenskapelige miljø ved NTNU, er en utløsende faktor. I dag mangler vi gode adkomstveier mellom Hesthagen og Gløshaugen. Det er riktignok kort avstand i luftlinje, men traseen er svært bratt og utilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det hjelper å protestere. NTNU beveger seg i riktig retning

Krav om universell utforming av universitetscampus og en effektiv forbindelse for alle tilsier at en gangbro er riktig løsning. I fremtidens campus må det være likeverdige muligheter til å forflytte seg fra Hesthagen til Gløshaugen på få minutter, enten man sitter i rullestol eller ikke. Gangbroen kan brukes av ansatte, studenter og allmennheten, og må utformes slik at fri ferdsel i parken blir minst like god som i dag.

Den 20 år gamle ideen om Innovasjonssenter for økt verdiskaping kan snart bli en realitet, og mange viktige mål realiseres med dette politiske grepet! For at det skal lykkes, kreves politisk vilje, evne og visjoner for fremtiden, ved å sikre universell innovasjonsforbindelse mellom Gløshaugen og Hesthagen. Vi håper og tror at byens politikere deler vår visjon og viser vilje til realisering.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå