Bygningsrådet snudde på under ti minutter

Jeg synes det er meget betenkelig at bygningsrådet overstyrer både byggesakskontor og reguleringsbestemmelser, skriver debattanten.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

For første gang koblet jeg meg på bygningsrådets videooverførte møte 7. april. Det ble en selsom ny opplevelse. Det dokumenterte hvor inkonsekvent argumentasjon som ble fremført av enkelte representanter var. Saken jeg var spesielt interessert i, omhandlet oppføring av et grensegjerde som var langt over tillatt høyde langs en smal privat vei.

LES OGSÅ: Nå er det sannelig nok!

Byggesakskontoret hadde avslått å gi dispensasjon med henvisning til reguleringsplan hvor det var nedfelt at maksimal høyde ikke måtte overstige 80 cm, og i tillegg var ikke trafikksikkerheten ivaretatt tilstrekkelig. Likeledes at fordelene med å gi slik dispens ikke kunne sies å være større enn ulempene. Med andre ord forholdt byggesakskontoret seg til reguleringsplan og bygningslov. Avslaget ble så anket inn til bygningsrådet.

LES MER: Vedtaket om at butikkene i Hangaren må stenge, blir stående

I omtalte møte ble det fra Arbeiderpartiets representant reist forslag om at dispensasjon burde gis, og argumentasjonen for dette var at det gjaldt en «gammel dame» og at det hadde stått en hekk der tidligere. I tillegg at dette var en gammel reguleringsbestemmelse/reguleringsplan. Hvorpå en gikk til avstemming, og forslaget ble vedtatt. På under ti minutter ble saken omgjort til motsatt utfall. Dette var en sak som byggesakskontoret hadde hatt til behandling i flere måneder.

Jeg synes det er meget betenkelig at bygningsrådet overstyrer både byggesakskontor og reguleringsbestemmelser. Byggesakskontoret har hatt denne saken i lang tid og lagt ned omfattende arbeid for å kartlegge og utrede saken. Så kommer bygningsrådet og omgjør beslutningen med argumentasjon som gjengitt over. Med hensyn til likhet for loven må vel dette bety at tilsvarende gjerde kan oppføres på den andre siden av veien, som da vil fremstå som en korridor med høye gjerder på hver side. Likeledes vil vel reguleringsbestemmelser bare de er gamle nok kunne overstyres.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå