«Valg 2021: Utfordring til en politisk motstander»

MDG utfordrer Høyre: Regjeringens klimapolitikk står til stryk

Vi er dypt bekymret og skuffet. Klimapolitikken som er ført av Høyre-regjeringen de siste åtte årene, fortoner seg som en gedigen fiasko.

Hvordan skal verden skal nå klimamålene om man ikke faser ut bruken av fossil energi, inkludert norsk olje og gass, når verdens klimamål legger til grunn at vi skal ha null CO2-utslipp i 2050? spør MDG-erne.   Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Nå nylig er dette toppet av en klimaplan som ser ut til å gå i vasken fordi regjeringen nekter å søke et bredt forlik i Stortinget. Det virker rett og slett ikke som at Høyre har tatt innover seg den alvorlige situasjonen vi står overfor i møte med klima- og naturkrisen. En reell vilje til å faktisk få vedtatt tiltak som monner er ikke å spore.

I stedet for å dreie norsk økonomi raskt vekk fra fossilavhengigheten, har Høyre med sine støttepartier brukt de siste åtte årene på å binde oss enda strammere til oljemasta. Under pandemien har under 2 prosent av krisepakkepengene gått til grønn omstilling, mens oljenæringen er blitt gitt skattefordeler og direkte krisemidler som tilsvarer godt over 100 milliarder kroner. I en tid der verden er enig om at vi skal fase ut fossil energi så raskt som overhodet mulig, er det ingen norske næringer som har bedre vilkår enn olje- og gassnæringen. Ser vi derimot til EU og USA skal henholdsvis 30 og 50 prosent av koronakrisemidlene brukes på aktiv omstilling vekk fra fossil energi.LES OGSÅ SVARET FRA HØYRE: Utslippene går ned, verdiskapingen opp. Nok sagt, MDG?

Investeringene som gjøres i olja i dag, og som regjeringen har lagt opp til, legger til grunn at vi kommer til å ha et stort og sultent verdensmarked for olje og gass mange år etter at Parismålene skal være nådd. Høyre-regjeringens politikk er med andre ord helt uforenlig med ambisjonene om å nå de globale klimamålene.

Takket være Høyres politikk satser altså Norge nå pengene, ressursene og alle de kloke hodene på å bære høy til en døende hest. Dette i en tid hvor vi må sette alle kluter til og satse våre samlede ressurser på en aktiv omstilling vekk fra fossil energi og over til fornybar energi og utvikling av norsk nullutslippsteknologi- og industri.

Vi frykter den manglende klimahandlingen kommer til å koste oss dyrt - både i form av de konkrete fysiske følgene av at klimaendringene fortsetter med uforminsket kraft, men også i form av den langsiktige økonomisk usikkerhet og risikoen Norge nå tar. Det er dagens unge som skal plukke opp regninga etter regjeringens gambling med klimamålene. I vår tid er denne politikken direkte uansvarlig, og et svik mot de kommende generasjonene.

Vi mener Høyre har sluppet alt for billig unna ansvaret sitt, og vil derfor utfordre Linda Hofstad Helleland og Elin Agdestein på tre konkrete punkter:

  • Hvordan skal verden nå klimamålene om man ikke faser ut bruken av fossil energi, inkludert norsk olje og gass, når verdens klimamål legger til grunn at vi skal ha null CO2-utslipp i 2050?
  • Er det riktig å skattesubsidiere en enkeltnæring og gi denne fordeler andre næringer bare kan drømme om?
  • Har det vært - og er det fortsatt - riktig å binde opp norsk høyteknologisk kompetanse i de fossile næringene i en tid der de framvoksende nullutslippsindustriene skriker etter de klokeste hodene og må hente inn kompetanse fra utenfor landets grenser?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå