Statkraft svarer: Ser på muligheten for å realisere et slikt anlegg

Å sikre riktige rammevilkår for hele verdikjeden for CO2-fangst og -lagring vil være en kritisk suksessfaktor for å kunne lykkes med en eventuell realisering, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Vi viser til Arne Bjørlykke (Ap) sitt tilsvar til Statkrafts kronikk, som beskrev hvordan vi utnytter innbyggernes egne energikilder til å varme opp byen og hvordan dette bidrar til å redusere klimagassutslippet. I Trondheim løser Statkraft to viktige oppgaver i samfunnet. Vi håndterer restavfallet i regionen på en forsvarlig måte gjennom forbrenning/destruksjon av det avfallet som samfunnet ikke har klart å redusere, gjenbruke eller gjenvinne. Dette er en lovpålagt oppgave som gjøres på vegne av mange kommuner i regionen. Den andre oppgaven omfatter gjenvinning og utnyttelse av energien fra restavfall-destruksjonen til oppvarming av store deler av Trondheim by. Dette har faset ut flere hundre olje- og gasskjeler i byen.

LES OGSÅ: Klimarensing av Trondheims største punktutslipp vil koste rundt 700 millioner kroner

Som Bjørlykke påpeker, kan CO2-fangst og -lagring ved forbrenningsanlegget i Trondheim gi en positiv klimaeffekt. Statkraft er i gang med å se på muligheten for å realisere et slikt anlegg. Dette omfatter en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse som inkluderer hele verdikjeden fra fangst til permanent lager i Nordsjøen, noe som tidligere har blitt omtalt i Adresseavisen - og som for øvrig Bjørlykke har blitt orientert om i miljø- og næringskomiteen. Dette er noe Statkraft jobber med for tiden og vil komme nærmere tilbake til når prosjektet er mer modent.

LES OGSÅ: Klimarensing av Trondheims største punktutslipp vil koste rundt 700 millioner kroner

Det er både flott og viktig at politikere engasjerer seg i dette temaet. Å sikre riktige rammevilkår for hele verdikjeden for CO2-fangst og -lagring vil være en kritisk suksessfaktor for å kunne lykkes med en eventuell realisering.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook


På forsiden nå