Dette kan være starten på et eldreopprør

Den nedprioritering av helsesektoren som eldre opplever, kan vi ikke leve med. Vi krever en verdig eldreomsorg, skriver Sjetne pensjonistforening  Foto: Helene Mariussen

Saken oppdateres.

Sjetne Pensjonistforening har registrert innlegg i Adresseavisen lørdag 17. april. Gunvor Lønset har beskrevet et av mange uverdige forhold i eldreomsorgen og den generelle tilstanden i helsesektoren. Dette er en faktisk beskrivelse av situasjonen i helsesektoren som er alvorlig. Sjetne Pensjonistforening støtter Lønsets uttalelse og ber om at noe må gjøres for å eliminere de uverdige forholdene.

LES OGSÅ:- At eldre pleietrengende ikke får valgfrihet, er bare trist

Den nedprioritering av helsesektoren som eldre opplever, kan vi ikke leve med. Vi krever en verdig eldreomsorg! Finansiering av verdig eldreomsorg. Vi er flere som har registrert at eiendomsskatten har økt. Vi foreslår at den økte eiendomsskatten går til finansiering av en verdig eldreomsorg. Vi vet at det er stort frafall innen helsesektoren av faglært arbeidstakere. Dette svekker helsetilbudene i fremtiden og ikke minst rekrutteringen til yrket. Innlegget til Gunvor Lønset er ikke enestående, men en generell beskrivelse av den alvorlige situasjonen.

Sjetne Pensjonistforening vurderer å bringe denne saken inn for vårt forbund, slik at den kan løftes til topps med tyngde. Vi er klar over at den generelle situasjonen ikke er Trondheim kommunes ansvar alene, men med felles løft håper vi å tvinge sentrale myndigheter på banen. Dette kan være starten på et eldreopprør for bedre helsestell og en verdig eldreomsorg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå