Er Kato Nykvist landets rareste kommentator?

Jeg er stolt av å være medlem i et nytenkende og moderne parti som Venstre, skriver Erling Moe (V) i et tilsvar på en kommentar om Venstre.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Over en helside i Adressa skriver Kato Nykvist at Venstre kanskje er landets rareste parti. Den eneste «begrunnelsen» for dette er sammenslåingen til det nye fylket Viken. Men det var altså et flertall på Stortinget som vedtok dette. Og det var som ledd i en større kommunereform. Jeg er sikker på at framtida vil vise at større kommuner vil gi bedre tjenester til innbyggerne. Det er låsingen av kommunegrenser til 2020-nivå som vil framstå som rart.

LES OGSÅ: – Venstre må få nye venner

Av mange pussigheter i Nykvists kommentar er beviset om at Venstre er urbant at Abid Raja er «Venstres distriktspolitiske alibi» kanskje den pussigste. Det er riktig at Abid sto sterkt blant distrikts-Venstre under ledervalget i fjor. Men det er nok bare Nykvist som tolker dette slik at Abid er en viktigere distriktspolitiker enn Alfred Bjørlo, Terje Breivik og andre lokalpolitikere i kommuner der Venstre har tosifret oppslutning.

Vi er jo vant til at Nykvist ser det politiske Norge med Senterparti-briller. Men at avstanden mellom Sp og Venstre nå utelukkende skyldes Venstres utvikling, er ganske spesielt. Jeg har vært med i politikken siden 70-tallet. Venstre, Sp og KrF var sentrumspartier som sto sammen blant annet i miljøpolitisk nytenkning.

LES MER: I fjor: – Aldri mer Frp – Nå: – Entusiastisk

Senterpartister som Bjørn Unneberg var opptatt av miljøpolitikk og internasjonal solidaritet. Jeg er stolt av at Venstre i over femti år har vært en pådriver for naturvern og miljøpolitikk. Mens jeg skriver dette, kommer nyheten på NRK om at det monteres 350 solcellepanel hver eneste dag i Norge. Da Venstre snakket om fornybar energi på 70-tallet ble vi ledd av, og sett på som Norges rareste parti. I dag er dette både god næringspolitikk og god miljøpolitikk.

Med Senterpartiet er det annerledes. Partiet sto sammen om en grønn politikk senest under Åslaug Hagas ledelse. Men «det nye Senterpartiet» er blitt det gamle Senterpartiet, et parti som snakker om «Norge først», er en bremsekloss i miljøpolitikk og motarbeider reformer. Jeg hadde aldri trodd at Senterpartiet ville beite på samme terreng som Fremskrittspartiet.

Nykvist mener også det er rart at Venstre har programfestet norsk EU-medlemskap som et prinsipp. Heller ikke her har han fulgt med i timen. Venstre har i hele partiets historie vært internasjonalt orientert. I motsetning til Senterpartiet. I dag kommer det tydeligst fram i forsvaret av EØS-avtalen. I motsetning til Nykvist mener jeg det er rart at et distriktsparti som Sp vil svekke norske fiskerier og næringsliv ved å si opp EØS-avtalen. Norsk EU-medlemskap er ikke aktuelt på årevis. EØS-avtalen derimot er relevant i dag.

Jeg er stolt av å være medlem i et nytenkende og moderne parti som Venstre, og stolt av å være med i et parti som i femti år kontinuerlig har utviklet miljøpolitikken i Norge. Og som de siste 25 år har vært med i tre regjeringer, til tross for spådommene til kommentatorer som Nykvist.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå