Utdanningsforbundet: Vi taper ikke igjen

Utfordringene er nå så store at det svekker muligheten til å gi innbyggerne et godt nok tjenestetilbud, skriver lokallagsleder i Utdanningsforbundet.  Foto: Karina Lein

Saken oppdateres.

Våre folk tapte i fjor. Lærere og sykepleiere fikk i fjor en lønnsutvikling i samsvar med frontfagsrammen på 1,7 prosent. Privat sektor fikk betydelig mer, viser statistikken fra Teknisk beregningsutvalg. Det var altså bare vi som forholdt oss lojalt til frontfaget. I år må vi ha en klar kjøpekraftforbedring – og vi må komme i gang med et lønnsløft som bidrar til en bedre rekruttering. Dette mellomoppgjøret må markere starten på noe nytt.

LES OGSÅ: Når skal norske toppledere vise lønnsmoderasjon?

Vi har store rekrutteringsutfordringer både i helsesektoren og i utdanningssektoren. Ferske søkertall viser at det igjen er en nedgang for læreryrket. Nedgangen for dem som vil bli lærer for de minste barna, trinn 1-7, er på 8,9 prosent, mens for trinn 5–10 er nedgangen hele 12,9 prosent (Khrono 23.4.21). Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier han skulle ønske at flere hadde søkt. Det holder dessverre ikke å ønske. Vi må se handling og vilje til å verdsette jobben vi gjør for å få økte søkertall til lærerutdanningene.

LES OGSÅ: Vi ha krafttak mot lærermangel

Utfordringene er nå så store at det svekker muligheten til å gi innbyggerne et godt nok tjenestetilbud. Pandemien har vist hvor stor betydning våre folks kompetanse har for samfunnet og kvaliteten på tjenestene. Men det virker ikke som om KS ser at vi har et samfunnsproblem som må løses. De er mer opptatt av bortforklaringer enn å virkelig være gode arbeidsgivere. Vi opplever at politikere i storting og regjering er bekymret for rekrutteringen til våre yrker, men det ser ikke ut til at KS deler den bekymringen. Det er på tide at KS våkner.

LES OGSÅ: Lærerne fikk lavest lønnsvekst

Det er stor kampvilje i våre rekker, og nå må anerkjennelsen for den viktige jobben som gjøres også bli mer synlig på lønnsslippen. Unio krever derfor en høyere økonomisk ramme enn privat sektor. En ramme som tar igjen etterslepet fra i fjor, som bidrar til å løse store rekrutteringsutfordringer.

Statsråd Asheim sier han er imponert over innsatsen som er lagt ned for å gi barn og elever et godt tilbud med vekslende smittevernregler. Det er fint, det er mange som har gitt ros til lærernes innsats gjennom krisetida. Men ros betaler ikke regninger. Det er på høy tid å verdsette læreren med kroner og øre.

Vi vil møte sterk motstand i dette lønnsoppgjøret. De vil snakke om nøysomhet, ansvarlighet og dugnadsånd. De vil peke på frontfagsmodellen og si at vi er grådige. Ikke hør på dem. Denne kampen handler om å få flere til å velge læreryrket og ønske å bli i jobben. Den handler om å sikre at alle barn får en kvalifisert lærer gjennom hele utdanningsløpet. Sammen er vi klare til å ta denne kampen – og vi skal ikke tape igjen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå