Vi stoler på det lokale selvstyret. Virkelig?

BILDER til mandags-sak Norsk senter i TUZLA reportasje tatt av mvh Svein Olav Lie tlf 35501338 mob 92251799 Her er Torkel Ystgaard fra Sintef  Foto: Svein Olav Lie

Saken oppdateres.

Statsforvalteren skal ikke lenger kunne gripe inn i saker som plassering av putekasser og levegger på menigmanns eiendom. Det er vel og bra. Men når det gjelder viktigere ting, som arealpolitikken, vil distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) tvert imot ta makta fra kommunene. Dette sier hun i et intervju med Adresseavisen 15. april: «Vi ønsker å unngå situasjoner der lokalpolitikere stanser, omgjør eller forsinker nasjonale og regionale prosjekter».

LES OGSÅ: Nei, takk til bilfabrikk i Malvikmarka

Helleland og kommunikasjonsrådgiverne hennes håper nok at vi skal bli så glade for å beholde putekassene våre i fred for statsforvalteren, at vi overser at regjeringa samtidig griper brutalt inn i kommunenes sjølstyre og sentraliserer store deler av arealpolitikken. Det gjør de nettopp fordi de ikke stoler på lokalstyret.

LES OGSÅ: Nå må Trondheim gjøre som de sier: La distriktet få batterifabrikken

Høyre ønsker at utbyggere skal slippe at lokalpolitikere «roter det til» med krav om at natur, friluftsområder og dyrkamark skal skjermes. Vi kjenner godt til denne tankegangen i Malvik. Hit sendte regjeringa det ustyrlige statsselskapet Nye Veier AS med mandat til å overkjøre lokaldemokratiet. Det skal kjøres i 110 km/t var meldinga Nye Veier AS fikk med seg fra regjeringa, uansett hvor mye dyrkajord som går med i dragsuget.

I oktober i fjor hadde Helleland med seg noe annet hun mente var en gladsak til Malvik. Nyheten om at kommunal- og moderniseringsstatsråden hadde godkjent omregulering av ca. 80 dekar dyrkajord på Stav for å utvide næringsarealet på Sveberg. Statsråden avslo samtidig å ta inn i næringsarealet ei tilstøtende steinur, som det lokalt var brei enighet om egna seg godt for utbygging. «Av hensyn til jordvernet», sa Helleland til Bladet 20.10. 2020. Dermed kunne Helleland late som om hun og regjeringa tok hensyn til landbruksinteressene, når de i praksis la all dyrkajorda i området under asfalt.

Distrikts-statsråden ønsker ikke å legge mer makt i hendene til det lokale sjølstyre. Tvert om vil hun sentralisere makta. Hun ønsker heller ikke å verne matjorda mot utbyggingsinteresser. Tvert om vil hun bygge på matjord også der det finnes gode alternativer. Sjokkerende? Neppe. Det er tross alt Høyre vi snakker om. Så får vi bare notere oss at statsråden og kommunikasjonsrådgivere hennes mener vi er alvorlig lettlurte her ute i provinsen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå