«Valg 2021: Utfordring til en politisk motstander»

Høyre utfordrer Sp: Å ta Norge ut av EØS er den største trusselen mot norske distrikter

Det aller viktigste for Norge i årene fremover er at det skapes flere jobber i privat sektor. Vi trenger flere lønnsomme bedrifter som går med overskudd og betaler skatt til vår felles velferd.

For Norske Skog Skogn og andre eksportbedrifter som holder liv i lokalsamfunn i hele Norge, vil Senterpartiets agenda om å ta Norge ut av EØS være kroken på døra, skriver de to Høyre-representantene.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Derfor har Høyre i regjering siden 2013 prioritert gode rammevilkår for bedriftene. Vi har fjernet arveavgiften, redusert skattene på norske arbeidsplasser, og vi har doblet samferdselsbudsjettet siden Senterpartiets Marit Arnstad var samferdselsminister i 2013.

Og sist, men ikke minst: Vi har forsvart EØS-avtalen – norske eksportbedrifters viktigste handelsavtale – mot Senterpartiets utallige og smålige angrep.

Det er ikke godt å si hva som venter med en eventuell ny, sosialistisk regjering. Men vi vet Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti går til valg på å skru opp skattene for norskeide bedrifter, og vi vet at de samme partiene ønsker å skrote EØS-avtalen.Blir dette gjeldende politikk fra 2021, vil det kunne ha katastrofale konsekvenser for en lang rekke hjørnesteinsbedrifter i distriktene, inkludert i Trøndelag. Det er direkte distriktsfiendtlig.

Ta Flokk, en møbelprodusent på Røros, som et eksempel. Eksportbedriften Flokk illustrerer godt hvor viktig det europeiske markedet er for norske bedrifter.

Flokk «importerer» nesten like mye penger til Røros hvert år, som kommunen får i rammeoverføring fra staten. 80 prosent av Flokks eksport går til EUs indre marked. Uten EØS ville Røros gått glipp av 140 millioner inn i kommunens velferdskasse.

Norske Skog Skogn har 360 fast ansatte i tillegg til rundt 30 lærlinger. Papirfabrikken har en omsetning på 2 milliarder kroner og rundt 85 prosent eksporteres, det meste til Europa.

For Flokk, Norske Skog Skogn og andre eksportbedrifter som holder liv i lokalsamfunn i hele Norge vil Senterpartiets agenda om å ta Norge ut av EØS være kroken på døra.

For at norske bedrifter skal være konkurransedyktige, få solgt varene sine og skape flere jobber, trenger de tollfri adgang til det europeiske markedet. Så enkelt er det. Likevel fortsetter Senterpartiet, i godt selskap av Sosialistisk Venstreparti, sitt korstog mot norske arbeidsplasser og verdiskapingen som skjer i eksportbedriftene.

Vi ønsker svar fra Senterpartiet og Arnstad: Hvordan kan Senterpartiet mene at det er god distriktspolitikk å skrote EØS-avtalen? Hvilken fordel har det for Senterpartiet at norske bedrifter og lokalsamfunn blir fattigere? Tror virkelig Senterpartiet at norsk næringslivs vei ut av krisen er å frarøve eksportbedriftenes adgang til sitt viktigste marked?

I møte med kritikk hevder Sp at de vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale som bedre sikrer norske interesser. Det er i beste fall naivt, og i verste fall et forsøk på å føre norske folk og bedrifter bak lyset i et svært viktig spørsmål for norsk verdiskaping og velferd.

Norge kan dessverre ikke velge og vrake blant særavtaler med Europa. Men Senterpartiet fortsetter å bløffe trønderske bedrifter med eventyrretorikk om at de får får beholde alle fordelene EØS-avtalen gir ved å si opp avtalen.

Nå, mer enn noen gang før, trenger Norge en politikk som legger til rette for økonomisk vekst, ikke en politikk som begrenser vekst, truer verdiskapingen og som setter tusenvis av jobber på spill. Alternativet til dagens regjering er en sosialistisk regjering med flere reguleringer, høyere skatter og en skremmende agenda om å ta Norge ut av EØS-avtalen. Det er feil medisin for et næringsliv som sliter nok som det er.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå