«Valg 2021: Utfordring til en politisk motstander»

Ap utfordrer Høyre: Hvilke deler av velferden vil dere kutte?

Veien ut av koronakrisen er å gjøre fellesskapet enda sterkere, ikke svekke det med mer av høyrepartienes politikk for privatisering og økte forskjeller.

Hvilke deler av velferden vil Høyre kutte tilsvarende 7 milliarder kroner, som de nå har planlagt med full rabatt for aksjer i formuesskatten? spør de to Ap-representantene.   Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Koronapandemien har demonstrert verdien av høy tillit og sterke fellesskap. Det er den sosialdemokratiske samfunnsmodellen med en sterk velferdsstat, et trygt arbeidsliv og vanlige folk på jobb som har gjort at Norge har klart seg bra gjennom krisen. Vanlige folk har ofret mye for å løfte i fellesskap. Det er Norge på sitt beste!Etter ett år med korona og snart åtte år med høyrepolitikk som øker forskjellene, trengs nå en kraftfull innsats for å få folk raskt tilbake i trygge jobber og sørge for en velferdsstat som kan stille opp for alle de som etter pandemien trenger hjelp og støtte. Veien ut av krisen er å gjøre fellesskapet enda sterkere, ikke svekke det med mer av høyrepartienes politikk for privatisering og økte forskjeller. Høyreregjeringen har økt avgiftene med over 6 milliarder kroner. Avgifter som særlig rammer husholdninger med lav inntekt. Du blir snikskattet av høyreregjeringen, mens de aller rikeste får skattekutt. Åtte år med Høyre ved roret har bidratt til å øke forskjellene i Norge.

Velferdsstatens ordninger skal være universelle og omfatte alle. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet.

Høyre ønsker å kutte i formueskatten uavhengig av om bedrifter går med overskudd eller underskudd. De mener skattekutt skaper arbeidsplasser, uten å kunne dokumentere at skattekutt gjør mer enn å øke forskjellene. Kutt i formueskatt skaper ikke arbeidsplasser. I nasjonalbudsjettet 2015 skrev høyreregjeringen selv at «siden kapitalmarkedene i Norge i det store og hele fungerer godt, vil formueskatten antagelig først og fremst påvirke sparingen».

Arbeiderpartiet mener at de rikeste også må bidra til fellesskapet. Vi vil innrette formuesskatten slik at også de rikeste bidrar mer etter evne. Vanlige folk bidrar til å sikre vår felles velferd. De med størst formuer må også kunne bidra til å finansiere veiene de kjører på, gode barnehager, skoler, og helse- og omsorgstjenestene, offentlige tjenester vi alle er avhengige av.

Å omfordele skatteinntektene fra de mest befolkede områdene våre er også god distriktspolitikk. Hver tredje krone som tas inn i formueskatt i Norge kommer fra Oslo (29,6 prosent). I Trøndelag ble det i 2018 innbetalt 916 millioner kroner i formuesskatt – nærmere 60 prosent av dette kommer fra Trondheim. Totalt kommer 6 prosent av landets formuesskatt fra Trøndelag!

  • Høyre har ikke vært i stand til å gi et svar på hvilke effekter skattekuttene har på vekst eller sysselsetting, til tross for at de omtaler formueskattekutt som tiltak for å skape nye arbeidsplasser.
  • Hvilke deler av velferden vil Høyre kutte tilsvarende 7 milliarder kroner, som de nå har planlagt med full rabatt for aksjer i formuesskatten?
  • Hvordan vil Høyre sikre at velferdsstaten ivaretas og at forskjellene i Norge ikke øker?
  • Og hvor vil Høyre skaffe pengene som kreves til fellesskapets oppgaver og utfordringer – hvis de reduserer skatteinntektene?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå