Utjevning av forskjeller er vår viktigste oppgave

Vi er glade for at utvalget vil gi kommunene større handlingsrom til å fordele ressursene selv, skriver APs toppolitikere i Trøndelag.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim skal i dag avgi sitt høringssvar til NOU 2020:16 Levekår i byer. Det har vært knyttet stor spenning til regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget som i to år har arbeidet med kartlegging av levekårsutfordringene i norske byer. Utvalget har blant annet sett på bomiljø, trangboddhet, arbeidsledighet, barnefattigdom, ungdomskriminalitet, frafall fra utdanning og dårlig helse.

LES OGSÅ: Gratis barnehage er målet

Levekårsutfordringer ligger i kjernen av Arbeiderpartiets politikk. Politikkens viktigste rolle er å utjevne forskjeller for å gi flere muligheten til å leve fullverdige og gode liv. Vi er derfor glad formannskapet i dag bidrar med sine innspill til det som vil være en viktig plattform fremover for å sikre gode lokalsamfunn i byene.

For Arbeiderpartiet vil det viktigste være å løfte barnefamiliene med målrettede tiltak på barnehage, skole og SFO. Det var også en av de viktigste sakene for Trøndelag Ap på landsmøte for under to uker siden. Nå følger vi opp våre nye vedtekter blant annet gjennom vårt høringssvar til regjeringen.

LES OGSÅ: Alle skal med – også i SFO

Arbeiderpartiet med våre samarbeidsparti har satset tungt på å styrke bydelene i Trondheim. Gode lokalsamfunn gir våre barn og unge trygghet og tilhørighet til et fellesskap, noe vi vet er viktig for barns mestring og livskvalitet – og for å forhindre utenforskap.

Våre viktigste innspill til regjeringen er blant annet å styrke barnefamilienes økonomi. Et målrettet tiltak er å sikre søskenmoderasjon i barnehage og SFO, slik at familier med flere barn i sum betaler mindre. For å sikre at alle barn får ta del i fellesskapet, støtter vi utvalgets forslag om å avvikle kontantstøtten. Dette har Arbeiderpartiet ment lenge, fordi vi vet at forskning viser at kontantstøtten bidrar til å svekke kvinners deltakelse i arbeidslivet. Vi kan ikke ha en politikk hvor familier får av fellesskapets midler for å holde sine barn utenfor barnehagen.

LES OGSÅ: Slutt å snakke ned lykkelandet

Videre ønsker vi at regjeringen i samarbeid med kommunene skal bidra til en mer offensiv boligpolitikk. Vi ønsker at regjeringen heve den statlige bostøtten, særlig for familier med lav inntekt. Vi må spre bosettingen av flyktninger ved å kjøpe opp flere kommunale boliger, på den måten vil vi kunne få flere virkemidler til å regulere demografien i bydelene.

Vi er glade for at utvalget vil gi kommunene større handlingsrom til å fordele ressursene selv. Vi vet at ulike bydeler har ulike utfordringer, hvor noen barnehager og skoler har større behov for å øke grunnbemanningen og pedagogtettheten enn andre. Endringene som Stortinget skal vedta fremover må kompenseres kommunene for de økte utgiftene dette innebærer. Hvis ikke kan dette bli en skinnprosess som ikke er til glede for vanlige folk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå