«Valg 2021: Utfordring til en politisk motstander»

Rødt utfordrer Senterpartiet: Utfordring til distriktspartiet Sp

I valgkampens hete er det mange partier som lover mer enn de holder. For Rødt er det viktig å være tro mot egen politikk og stemme deretter. Kan man si det samme om dere, Senterpartiet?

Det er i vindkraftsaken at Senterpartiets dobbeltkommunikasjon tydeligst kommer til syne. Det var olje- og energiminister Ola Borten Moe som ga konsesjon til Nord-Europas største vindkraftprosjekt på Fosen, og ordførere fra Sp rundt omkring har applaudert vindkraftsatsinga, skriver de to Rødt-kandidatene.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Rødt og Senterpartiet er langt på vei enige i at Norge i for stor grad dikteres av EØS, og begge partiene vil jobbe for å si opp avtalen. Avstand mellom befolkning og beslutningstakere er av stor betydning for et distriktsvennlig parti, og om det er langt til beslutningstakere i Steinkjer og Trondheim, er det enda lengre til Brussel.Derfor er det foruroligende å se at Sp ved flere anledninger stemmer mot egen politikk i saker hvor EØS brukes som riset bak speilet. Dette gjaldt for eksempel da et enstemmig fylkesting hadde vedtatt at alle bedrifter som skal få driftskontrakter for veier i Trøndelag må ha tariffavtale. Da fylkesrådmannen mente at dette var i strid med EØS-avtalen, snudde Senterpartiet og stemte mot kravet om tariff. Dette får oss til å undre på om man kan stole på Sp.

Koronakrisa har vist at en global kapitalisme er sårbar: Vi er i svært stor grad avhengig av å importere mat til egen befolkning. I Norge er vi langt på vei selvforsynt når det gjelder kjøtt og fisk, men produksjon av planteprodukter er fallende. Som landbruksparti bedyrer Sp at de er for vern av matjord. Når det kommer til konkrete saker, viser det seg gang på gang at Sp er lite tro mot egen retorikk. Spesielt påfallende er dette i saken om ny E6, hvor partiet i kommunene og på fylkesnivå har stemt for firefelts motorvei over den beste matjorda.

En skulle tro at Sp ville stå på landbrukets side i møte med et Nye Veier, som ikke tar andre hensyn enn å bygge en strakest mulig vei. Ikke bare bygger de ned matjord, men også gårdsbruk må vike. I Melhus la man om traséen etter at et gårdsbruk var ekspropriert og revet. Sp tar ikke side med de som blir overkjørt av Nye Veier, tvert om var det Statsforvalteren Ola Borten Moe lot få unngjelde etter at Trondheim kommunes reguleringsvedtak var kjent ugyldig.

Det er likevel i vindkraftsaken at Senterpartiets dobbeltkommunikasjon tydeligst kommer til syne. Det var olje- og energiminister Ola Borten Moe som ga konsesjon til Nord-Europas største vindkraftprosjekt på Fosen, og ordførere fra Sp rundt omkring har applaudert vindkraftsatsinga. Det var derfor forstemmende å bevitne at når partiet i valgkampen 2019 skjønte at vinden hadde snudd, selv snudde kappa og lovet dyrt og hellig at partiet nå var mot vindkraft. Etter valget har vi vært vitne til hvordan kappa plutselig snudde den andre veien igjen. Da saken om Innvordfjellet vindkraftverk i fylkesutvalget og Flatanger kommune var Senterpartiet den fremste forkjemper om at konsesjonen skulle få utsettelse. Når saken om Ytre Vikna var opp var partiet av samme oppfatning.

I kommunestyrer rundt omkring i fylket har Senterpartiet ikke løftet en finger mot vindkraft, selv om retorikken er noe annerledes nå enn da Borten Moe proklamerte konsesjonen for Fosen Vind. For å komme Bygde-Norge i møte vil Senterpartiet også denne valgkampen argumentere mot vindkraft, men tør vi stole på at de står på folkets og ikke grunneiernes og kapitalmaktas side ved neste korsvei?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå