Trondheim kommune må stille opp for reiselivet i gjenåpningsfasen

Trondheim er blitt en matby som trenger oppegående restauranter. Nå må kommunen hjelpe de som trenger støtte for å komme seg etter koronaen, skriver NHO Reiseliv.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

NHO Reiselivs mantra er at «reiselivet er kommunens beste venn». De ordførerne som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassen. Reiselivsnæringen i Trondheim har levert på det løftet, og har i tillegg satt byen på verdens matkart med et yrende restaurantliv i verdensklasse. Nå er næringen rammet av en krise som har sendt tusenvis at reiselivsansatte ut i ledighet. Nå må kommunen stille opp for reiselivet i gjenåpningsfasen.

Vaksineringen er i full gang. Det betyr at samfunnet og reiselivet gradvis kan gjenåpne. I Trondheim er byens serveringssteder åpne og trøndere kan nyte en kald øl i vårsola – i trygge omgivelser med god avstand. Vi mener det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det at serveringsstedene i Trondheim får servere alkohol til måltidet frem til klokken 22.00, gjør at det er lønnsomt å holde åpent, og permitterte ansatte kan få tilbake jobben sin.

Andre viktige tiltak som kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for aktivitet, er å tilby gratis skjenkebevilling eller gratis leie av uteplass. Å åpne nye områder for uteservering vil også hjelpe. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og bestille konferanser og møter for høsten, vil også hjelpe. I det aller minste bør alle kommuner nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører fremover for å best forstå hvilke tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten.

Trondheim har bygget seg opp til å bli et populært reisemål for turister, og har blitt et matmekka med mer enn 300 serveringsbedrifter inkludert tre Michelin-stjernerestauranter. Ifølge analysebyrået Menon Economics sysselsetter reiselivet i Trondheim 8400 ansatte. De bidrar med 222 millioner i skatteinntekter (2019) til Trondheim kommune. Videre beregner Menon at tilreisende til Trondheim legger igjen omtrent 2,6 milliarder kroner. 2,1 milliarder tilfaller reiselivsnæringen, og 500 millioner tilfaller handelsnæringen og andre tjenester.

Det haster å få opp aktiviteten for å unngå at hoteller, restauranter og uteliv, som gjør Trondheim til en attraktiv og pulserende by, skal gå dukken. NHO Reiselivs medlemsundersøkelse viser at 45 prosent av reiselivsbedriftene i Trøndelag frykter konkurs som følge av korona (det er over landsgjennomsnittet på 39 prosent). fire av ti mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Vi oppfordrer derfor lokale politikere til å fremsnakke byens reiselivstilbud. Symboleffekten av at myndighetene selv tar i bruk det lokale reiselivet er stor.

Selv om samfunnet gjenåpnes, vil reiselivsnæringen merke etterdønningene av koronakrisen i lang, lang tid. Trondheim tiltrekker seg et stort antall tilreisende årlig. Norske yrkesreisende utgjør den største gruppen tilreisende både sommer og vinter, mens norske feriereisende utgjør den nest største gruppen. Det betyr at frem til det blir lov med jobbreiser og større arrangementer, vil det lokale og nasjonale markedet være en livslinje for mange reiselivsbedrifter i byen. Trolig vil konferansehoteller, reiselivsaktører med utenlandske gjester og uteliv måtte vente helt til utpå høsten for å være i gang. Det betyr at mange store reiselivsaktører vil være hemmet av koronaregler i minst et halvt år til. Disse må hjelpes med forlengede støttetiltak av Stortinget i vår.

I over et år har normen vært at folk skal treffes minst mulig. Men vi mennesker lever av å møtes. Reiselivet skaper gode møteplasser, bidrar til sysselsetting, økt bolyst og skatteinntekter til kommunen. Derfor vil de ressursene og den hjelpen dere gir til reiselivet nå, betale seg i lengden. For på sikt skal reiselivet igjen bli en vekstnæring for Norge. Reiselivet i Trondheim har vært og kommer til å være kommunens beste venn, også etter pandemien.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå