Nav Trøndelag prioriteter tiltak til dem som trenger det mest 

Nav Trøndelag har i dag 767 AFT-plasser, mot 780 ved inngangen til 2020. Det stemmer derfor ikke at Nav nedpriroiterer de som trenger det mest, skriver Nav-direktøren i dette innlegget.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

I et innlegg i Adresseavisen 29. april skriver kommunikasjonssjef i ASVL, Flemming Trondsen, at NAV Trøndelag nedprioriterer de som har størst behov for hjelp til å komme seg i jobb, og at vi har kuttet 68 plasser med arbeidsforberedende tiltak (AFT) i fylket. Tidligere denne uka har også daglig leder Rune Lyngen ved Leva-Fro uttalt det samme i et intervju i Adresseavisen. Dette stemmer ikke. Nav Trøndelag har i dag 767 AFT-plasser, mot 780 ved inngangen til 2020. Dette er 13 færre plasser siste året. Nav Trøndelag har ikke blitt kontakt i saken og opplysningene er heller ikke faktasjekket, derfor litt nyttig informasjon om tiltakene og prioriteringene vi gjør.

LES OGSÅ: Et budsjett for å få folk i arbeid

Vårt samfunnsoppdrag er å hindre utenforskap og hjelpe flest mulig over i jobb. Målet med arbeidsmarkedstiltakene er at deltakerne skal få en varig tilknytning til arbeidsmarkedet i en eller annen form. Dette krever gode faglige vurderinger der vi tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker, motivasjon og behov. I samarbeid med den enkelte legges det en plan for hvordan personen skal komme seg videre. Bruken av tiltak skal bygge på kunnskap om hva som virker, og tilgjengelig forskning viser at metodikk under Supported Employment-paraplyen er det som har størst effekt, også for grupper med alvorlige psykiske diagnoser.

LES OGSÅ: Fortsatt nedgang i antall arbeidssøkere

Nav-kontorene rundt omkring i Trøndelag har en rekke tilbud til våre arbeidssøkere etter denne metodikken. Vi har et stadig utvidet IPS-tilbud (individuell jobbstøtte) for voksne og unge, andre kjøp av tiltak fundert i SE-metodikk, og ikke minst en god del egne ansatte med SE-kompetanse. Dette, sammen med AFT, gir etter vår mening et godt og dekkende tilbud for de aller fleste av våre arbeidssøkere.

I forbindelse med pandemien har Nav fått en midlertidig økning av tiltaksmidler. Med disse har vi utvidet tilbudet til den gruppen som står lengst unna jobb. Vi lytter til KS og ordførerne, og for å sikre et mest mulig likt tilbud mellom regionene i fylket har vi blant annet etablert midlertidige AFT-plasser i den delen av Trøndelag der behovet er størst. Mer tiltaksmidler har gjort at vi også har kunnet øke bruken av kvalifiserende tiltak og lønnstilskudd. Dette er også tilbud som er godt egnet for arbeidssøkere med behov for ekstra støtte og tilrettelegging, og ikke bare for dem som står nærmest jobb, slik ASVL påstår.

LES OGSÅ: Støre mener at de unge blir mest sårbare av koronakrisen

I Trøndelag har vi sett at ca. 70 prosent av alle brukere med lønnstilskudd over i jobb, mens 68 prosent av de med nedsatt arbeidsevne hadde overgang til jobb. Ser vi alle tiltak under ett, så har 51 prosent av våre arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne kommet seg ut i jobb hittil i år. I samme periode har AFT-tiltaket 36 prosent overgang til jobb, og 41 prosent i 2020.

I dag bruker Nav i Trøndelag 15,6 prosent av våre tiltaksmidler til kjøp av AFT-plasser. Gjennomsnittet for landet ligger på 13,2 prosent, og Trøndelag er ett av de fylkene som bruker mest på AFT-tiltaket. AFT er et viktig tilbud, men det er ikke slik at tilbudet til de som står lengst unna jobb, står og faller på AFT-tiltaket alene. Og det er ingen grunn for å si at Trøndelag nedprioriterer denne gruppen. Vi er opptatt av å bruke rammene våre på best mulig måte, slik at flest mulig kommer seg videre og ut i jobb.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå