Røe Isaksen (H): Feil om særaldersgrensene

Friske og motiverte ansatte bør ikke avskiltes kun fordi de passerer en særaldersgrense. Derfor er det på høy tid å fjerne fratredelsesplikten, skriver statsråden.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 4. mai hevder Tina Paulsen Stenkløv i Fagforbundet Trøndelag at regjeringen ønsker å fjerne særaldersgrensene i offentlig sektor, og at forslaget om å fjerne den såkalte fratredelsesplikten vil innebære en risiko for kollegenes liv og helse. Begge deler er feil, og setter Fagforbundets egne krav fra tidligere om det samme i et merkelig lys.

Regjeringen har ikke fremmet noe forslag om å fjerne særaldersgrensene som en del yrkesgrupper i offentlig sektor har. Blant andre kan ansatte i brannvesen og politiet, på nærmere vilkår, gå av med pensjon allerede ved fylte 57 år. Denne retten til å gå av tidlig, er ikke foreslått endret. Heller ikke den pensjonen som utbetales til dem som velger å gå av tidlig, er foreslått endret.

LES OGSÅ: Endring av aldersgrenser i LO kan avgjøre hvem som blir LO-leder

Det regjeringen derimot har foreslått, er å fjerne plikten til å gå av ved oppnådd særaldersgrense. Fagforbundets egen forhandlingsleder uttalte akkurat det samme i januar 2018, at tidligpensjon bør være en rettighet, ikke en plikt. Nå vil regjeringen gjøre akkurat dette, ved å gi ansatte i de berørte yrkesgruppene økt valgfrihet slik at de kan fortsette i arbeid fram til den ordinære aldersgrensen på 70 år – vel å merke dersom de selv ønsker det og fortsatt er fysisk og psykisk skikket til jobben.

LES OGSÅ: Alle i staten skal få jobbe til de blir 70 år

Mye har skjedd med både arbeidslivet og folkehelsen siden særaldersgrensene ble fastsatt for mange tiår siden. Dersom vi skal kunne opprettholde velferden, vil vi i framtiden trenge flere mennesker i arbeid. Da er det meningsløst å opprettholde en regel som tvinger folk som både kan og vil jobbe ut av arbeidslivet, bare fordi de passerer en gitt særaldersgrense.

LES OGSÅ: Rettferdig pensjon? Hvor ufin går det an å være?

Stenkløv hevder i sitt innlegg at kollegers liv og helse kan settes på spill dersom en kollega som har passert særaldersgrensen fortsetter å jobbe, fordi den eldre kollegaen kanskje ikke lenger har en helse som gjør det forsvarlig å stå i jobb som for eksempel brannkonstabel. Dette er en merkelig argumentasjon fra en fagforening, som altså ønsker at arbeidsgiver skal kunne si opp de ansatte uten grunn på grunn av alder, ikke basert i egnethet eller kvalifikasjoner.

Forutsetningen for å kunne bli stående i jobben, er selvsagt at man er fysisk og psykisk skikket til det. Men dette er et krav som gjelder i hele yrkeskarrieren, og ikke bare etter en gitt alder. Å påse at tjenesten utføres og bemannes på forsvarlig vis, er en oppgave som påligger arbeidsgiver, og den gjelder alle ansatte. Friske og motiverte ansatte bør ikke avskiltes kun fordi de passerer en særaldersgrense. Derfor er det på høy tid å fjerne fratredelsesplikten.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå